Annonce

Methoxsalen "Macopharma"

L03AX

Methoxsalen "Macopharma" anvendes i forbindelse med fotoferese (se nedenfor) til behandling af lymfekræft i huden.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Methoxsalen "Macopharma" anvendes til en meget sjælden form for lymfeknudekræft, kutant T-celle-lymfom, som oftest sidder i huden. Methoxsalen "Macopharma" anvendes sammen med fotoferese, når anden behandling ikke har haft den ønskede virkning.

Ved fotoferese udtages hvide blodlegemer fra blodet. Ved tilsætning af Methoxsalen "Macopharma" til blodposen gøres de hvide blodlegemer mere lysfølsomme. Når blodlegemerne er blevet aktiveret med ultraviolet lys, gives de tilbage til patienten, hvor de vil aktivere immunsystemet til bedre at kunne angribe kræftcellerne.

Doseringsforslag

Findes som opløsning til modificering af blodfraktioner.

Behandlingen sker 2 dage i træk hver måned i 6 måneder. Eventuelt kan behandlingen udvides til 2 dage i træk hver 2. uge i de efterfølgende 3 måneder.

Methoxsalen "Macopharma" må ikke indsprøjtes direkte i kroppen, men anvendes kun i fotoferesemaskinen, som man er tilkoblet.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Feber.
Infektioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Lavt blodtryk.

Bør ikke anvendes

Methoxsalen "Macopharma" bør ikke anvendes ved samtidig hudkræft eller modermærkekræft.

Fotoferese må ikke anvendes:

 • ved sygdomme, der øger hudens følsomhed over for lys
 • alvorlig hjertelidelse
 • alvorlig blodmangel
 • alvorlige forstyrrelser i blodets evne til at størkne
 • hvis du har fået fjernet milten.

Særlige advarsler

 • Fotoferese er forbundet med øget risiko for permanente øjenskader. Du skal bruge tætsiddende solbriller med UVA-beskyttelse under hver behandling og i de efterfølgende 24 timer.
 • Pga. risiko for bivirkninger på huden, især solskoldning, skal du undgå sollys i 24 timer efter hver fotoferese.
 • Alkoholindhold. Opløsningen indeholder 5 % alkohol. 1 dosis indeholder op til 0,41 g alkohol, der svarer til 3,4 % af én genstand. Kan være skadelig for alkoholikere.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Man skal være særlig forsigtig ved samtidig behandling med lægemidler der øger hudens lysfølsomhed, fx antibiotika (fluorquinoloner, sulfonamider, tetracyclin), vanddrivende (furosemid, thiazider), levomepromazin (middel mod psykoser), retinoider (midler mod akne) og sulfonylurinstoffer (midler mod diabetes 2).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Anvendes i forbindelse med fotoferese, hvor en maskine trækker blod ud af kroppen. Herefter isoleres de hvide blodlegemer, som behandles med methoxsalen for at gøre dem mere følsomme over for bestråling med ultraviolet lys.
 • De lysaktiverede hvide blodlegemer føres tilbage i kroppen, hvor de aktiverer immunsystemet, så det bedre bliver i stand til at angribe kræftcellerne. Virkningsmekanismen er ikke endelig fastlagt.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Opløsning til modificering af blodfraktioner. 1 ml indeholder 20 mikrogram methoxsalen.

Hjælpestoffer

Andre:

Ethanol : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml
Iseddikesyre : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml
Natriumacetat : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml
Natriumchlorid : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml
Propylenglycol : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml
Sterilt vand : Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml50 x 5 ml50.266,85

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 11. okt. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI