Annonce

Methylprednisolone "Orion"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Methylprednisolone "Orion" er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer
Methylprednisolon

Anvendelse
 • Methylprednisolone "Orion" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse) og leverbetændelse.
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedsættes.Bemærk: 

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.


Mulige bivirkninger
Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige (over 10%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Nedsatte symptomer ved infektioner, Nældefeber
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose, Sukkersyge
Acne, Hudkløe, Hududslæt, Lyse streger i huden, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder, Øget svedtendens
Infektioner
Knogleskørhed, Muskelsvaghed
Sårhelingsproblemer
Væksthæmning(hos børn)
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskeophobning i kroppen
Ændrede reflekser
Almindelige (1-10%)
Depression, Humørsvingninger, Opstemthed
Mavesår
Grå stær*
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner(herunder alvorlig allergisk reaktion - anafylaktisk chock)
Knoglebrud pga. svækkede knogler, Muskelsygdom, Nedbrydning af knoglevæv pga. manglende blodtilførsel til knoglen, Sammenfald i rygsøjlen
Forhøjet tryk i øjet
Forhøjet blodtryk
Seneskader(især akillessenen)
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen**, Blødning eller hul i mave-tarmkanalen
Grøn stær
Øget tryk i kraniet***
Ikke kendt
Bughindebetændelse, Mavesmerter
Dannelse af fedtsvulster, For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for insulin, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven, Ændringer i blodets fedtindhold
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Personlighedsforstyrrelser, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser
Afhængighed af midlet, Svimmelhed
Henfald af musklerne, Kramper, Ledsmerter, Lidelse i et led med følelsesløshed og nedbrydning af leddet, Nedbrydning af knoglevæv
Sløret syn, Stressøje
Nedsat udskillelse af hormoner fra hypofysen, Udstående øjne
Hjertesvigt(ved hjertesygdom)
Hukommelsesbesvær
Blodprop i lungerne, Blodpropper, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben

* Særlig risiko ved længerevarende behandling af børn.

** Er set ved brug af høje doser til børn.

*** Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.

 • Ved binyrebarkhormonbehandling er der set nedsat funktion af kønskirtlerne (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat sexlyst og evt. rejsningsbesvær hos mænd).
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. Midlet bør desuden ikke anvendes sammen med visse typer vacciner.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.


Virkning
 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som fx ses ved overfølsomhed og ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 4-5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv) eller 16 mg (delekærv) methylprednisolon.Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller), kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Epilepsimidler (phenobarbital og phenytoin) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Diltiazem (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Methylprednisolone "Orion" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Methylprednisolone "Orion" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Forsigtighed ved kombination med NSAID (midler mod bl.a. gigtsygdomme og smerter) pga. øget risiko for mavesårsblødning.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter4 mg
Pris i kr. 146,30
Pakning 50 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter16 mg
Pris i kr. 170,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI