Annonce

Morfin "SAD"

N02AA01

Morfin "SAD" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Morfin "SAD" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som tabletter, suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel, i en blodåre eller direkte omkring rygmarven (epiduralt).

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Humørsvingninger.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Mundtørhed.
For lidt ilt i blodet, Kraftesløshed.
Nedsat appetit.
Svimmelhed, Hovedpine.
Forvirring, Hallucinationer, Søvnighed, Søvnløshed.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng.
Kramper i galdevejene.
Allergiske reaktioner.
Kramper, Øget muskelspænding.
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene, Nedsat urinproduktion.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer (kan dog i særlige tilfælde bruges i lav dosering ved visse former for akut åndenød).
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Morfin "SAD"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Morfin "SAD"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Morfin "SAD" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Morfin "SAD".
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

Suppositorier

Opbevares i køleskab (2-8ºC).

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,4 mg eller 10 mg morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mg eller 20 mg morphin.
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 20 mg morphin.

Hjælpestoffer

Konservering:

Phenol : injektionsvæske 20 mg/ml

Andre:

Lactose : tabletter 10 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml

Firma

SAD.

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 10 mg10 stk
(Recept)injektionsvæske 0,4 mg/ml10 ml amp
(Recept)injektionsvæske 5 mg/ml2 ml amp
(Recept)injektionsvæske 10 mg/ml1 ml amp
(Recept)injektionsvæske 20 mg/ml1 ml amp
(Recept)suppositorier 20 mg10 stk

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 10 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
tabletter 10 mg
suppositorier 20 mg
Prægintet præg
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.30 x 9,3

Revisionsdato

to. 19. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI