Annonce

Moxifloxacin "Fresenius Kabi"


Producent: Fresenius Kabi

Indeholder
Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Moxifloxacin

Anvendelse

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" anvendes til behandling af:

 • Alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af moxifloxacin, fx visse former for:
  • lungebetændelse
  • akut forværring af kronisk bronkitis
  • bihulebetændelse.

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Voksne

 • Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanligvis behandling i 5-10 dage.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Påvirkning af ekg*
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Svimmelhed
Hovedpine
Reaktioner på indstiksstedet
Svampeinfektion i skeden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ledsmerter
For meget fedt i blodet, Væskemangel
Åndenød
Rysten, Ændring i hudens følesans
Hæmning af blodets evne til at størkne, Leverpåvirkning
Smerter
Synsforstyrrelser**
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Psykiske ændringer, Talebesvær
Forhøjet urinsyre i blodet
Leverbetændelse
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Nervebetændelse
Forhøjet blodsukker
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk
Høretab, Tinnitus
Kramper, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Meget sjældne (under 0,01%)
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse
Øget blødningstendens
Alvorlig leverbetændelse
Hjertebanken, Hjertestop
Øget følesans
Lavt blodsukker
Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Seneskader
Alvorlig hudreaktion
Synstab***, Årehindebetændelse i øjet
Karbetændelse

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Synstab er forbigående.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Moxifloxacin "Fresenius Kabi".
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af tabletter.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:

  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping
 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,6 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt straks en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Moxifloxacin "Fresenius Kabi" - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Moxifloxacin "Fresenius Kabi" nedsættes af følgende præparater, og derfor bør disse og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" tages med ca. 6 timers interval:
  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" øges virkningen af warfarin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 250 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke infusionsvæske, opløsning1,6 mg/ml
Pris i kr. 1.785,30Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI