Annonce

Moxifloxacin "Fresenius Kabi"


Producent: Fresenius Kabi

Indeholder
Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Moxifloxacin

Anvendelse

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" anvendes til behandling af:

 • Alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af moxifloxacin, fx visse former for:
  • lungebetændelse
  • akut forværring af kronisk bronkitis
  • bihulebetændelse.

Dosering

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

 

Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Påvirkning af ekg*
Hovedpine, Svimmelhed
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Svampeinfektion i skeden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Leverpåvirkning
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Åndenød
Blodmangel, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet, Væskemangel
Ledsmerter
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet, Rysten, Ændring i hudens følesans
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser**
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk
Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet
Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Psykiske ændringer, Talebesvær
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Høretab, Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig leverbetændelse
Hjertebanken, Hjertestop, Karbetændelse
Øget blødningstendens
Lavt blodsukker
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse, Seneskader
Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd, Øget følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Synstab***

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Synstab er forbigående.

Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af tabletter.


Bør ikke anvendes

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende lever.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,6 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Moxifloxacin "Fresenius Kabi" nedsættes af:

  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
  Derfor bør disse lægemidler og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" tages med ca. 6 timers mellemrum. 
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" øges virkningen af warfarin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted infusionsvæske, opløsning1,6 mg/ml 10 x 250 ml 1.794,75Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI