Annonce

Myalepta

A16AA07

Myalepta anvendes til at behandle komplikationerne ved mangel på leptin hos patienter med lipodystrofi.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Myalepta anvendes som supplement til diæt:

 • Til behandling af komplikationerne ved leptinmangel hos patienter med lipodystrofi, idet:
  • Leptin er et hormon, der producerer fedtvæv.
  • Lipodystrofi er en tilstand, hvor din krop ikke har nok fedtvæv.

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes under huden.

Voksne

 • Individuel dosis afhængig af legemsvægt og køn.
 • Hvis du selv foretager indsprøjtning, skal du omhyggeligt følge den dosering, som din læge på sygehuset har fastlagt.
 • Sædvanlige startdoser ses her:

Legemsvægt

Startdosis i døgnet
(antal ml til indsprøjtning)

Patienter under 40 kg

0,06 mg pr. kg legemsvægt
(0,012 ml pr. kg legemsvægt)

Mænd og drenge over 40 kg

2,5 mg (0,5 ml)

Kvinder og piger over 40 kg

5 mg (1 ml)

 • Øgning af startdosis jf. information fra din læge på sygehuset.

Bemærk

 • Myalepta indsprøjtes på samme tidspunkt hver dag. Sygehuset vælger dette tidspunkt for dig, og det er uafhængigt af måltider.
 • Indsprøjtes under huden (subkutant) på maven, låret eller overarmen.
 • Der bør skiftes stikkested hver gang.
 • Glemt dosis
  • Glemt dosis indsprøjtes med det samme.
  • Derefter fortsætter du med dosis til sædvanligt tidspunkt.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægttab.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Kvalme.
Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Udvikling af antistoffer.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Kraftig menstruation.
Hårtab.
Ikke kendt.Betændelse i bugspytkirtlen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Diabetes, For meget fedt i blodet, Forhøjet eller for lavt blodsukker, Nedsat følsomhed over for insulin, Sygeligt øget appetit.
Ledsmerter.
Lungebetændelse, Væskesamling i lungehinderne, Åndenød.
Blodprop i de dybe vener.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Myalepta skal anvendes med forsigtighed:

 • Hvis du har diabetes, især ved samtidig behandling med insulin eller insulinfrigørende midler, kan dit blodsukker falde under behandlingen med Myalepta. Derfor kan der være behov for, at lægen nedsætter dosis af insulin eller andre midler mod diabetes for at minimere risikoen for lavt blodsukker.
 • Hvis du får betændelse i bugspytkirtlen, vil behandlingen med Myalepta sædvanligvis fortsætte. Men hvis det er nødvendigt at afbryde behandlingen med Myalepta, vil dosis blive aftrappet over to uger sammen med fedtfattig diæt samt kontrol med blodprøver.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Myalepta kan påvirke visse midler, der gives med individuel dosering, fx ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) og warfarin (blodfortyndende middel). Derfor kan det være nødvendigt med yderligere dosisændring af disse midler under behandling med Myalepta.
 • Ved samtidig brug af midler mod diabetes er der risiko for lavt blodsukker, se Særlige advarsler.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Myalepta virker ved at efterligne virkningen af leptin, som naturligt produceres i kroppens fedtvæv.
 • Leptin kontrollerer bl.a., hvor sulten du føler dig, og hvor megen energi du har, samt hjælper kroppens insulin med at regulere blodsukkeret.
 • Halveringstid () ca. 4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske

 • Hvis du selv skal tilberede injektionsvæsken, skal du anvende det udleverede sterile vand samt udleverede sprøjter og kanyler.
 • Pulveret i et hætteglas med 3 mg, 5,8 mg eller 11,3 mg tilsættes 0,6 ml, 1,1 ml henholdsvis 2,2 ml af det udleverede sterile vand.
 • Hætteglasset kan bevæges forsigtigt, men undgå omrystning.
 • Følg omhyggeligt den detaljerede beskrivelse i brugsvejledning i den medfølgende indlægsseddel.
 • Kun til engangsbrug straks efter tilberedning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 3 mg, 5,8 mg eller 11,3 mg metreleptin.

Hjælpestoffer

Andre:

Glycin : pulver til injektionsvæske, opl. 3 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 5,8 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 11,3 mg
Natriumhydroxid (E524) : pulver til injektionsvæske, opl. 3 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 5,8 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 11,3 mg
Polysorbat 20 : pulver til injektionsvæske, opl. 3 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 5,8 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 11,3 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til injektionsvæske, opl. 3 mg30 stk.138.859,10
(Recept)pulver til injektionsvæske, opl. 5,8 mg30 stk.277.701,50
(Recept)pulver til injektionsvæske, opl. 11,3 mg30 stk.555.386,10

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 16. dec. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI