Annonce

Mylotarg

L01FX02

Mylotarg er et middel til immunterapi (antistof).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Mylotarg anvendes til behandling af visse former for leukæmi (kræft i blodet).
Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

Voksne og børn over 15 år. Dosis er individuel og beregnes ud fra patientens legemsoverflade.

Sædvanligvis får man 3 doser i løbet af den første uge. Hvis der er god effekt af behandlingen, gives supplerende behandling, som skal forebygge, at kræften vender tilbage.

Bemærk:

  • Før behandling kan du få antihistamin, binyrebarkhormon og paracetamol for at mindske ubehag under selve infusionen.
  • Ved alvorlige bivirkninger kan det blive nødvendigt at nedsætte dosis eller helt stoppe behandlingen.
  • Der er ingen erfaring vedr. børn under 15 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Blødning, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hurtig puls.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber, Kuldegysninger, Træthed.
Infektioner.
Forhøjet galdefarvestof.
Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Åndenød.
Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Væskeansamling i bughulen, Fordøjelsesbesvær.
Samtidig svigt af to eller flere organer.
Forstørret lever, Tilstopning af leverens vener, Gulsot.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Leverpåvirkning.
Rødme, Hudkløe.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever.
Ikke kendt.Tyktarmsbetændelse.
Blødende blærebetændelse.
Lungebetændelse.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som lægemidlet har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og man skal i dette tilfælde søge læge.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 7 måneder efter behandlingens ophør.

Mandlige patienter bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 4 måneder efter behandlingens ophør.

Disse anbefalinger er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Celledræbende middel, som er koblet til et bærestof, der fører det celledræbende middel hen til kræftcellerne. Her bliver det celledræbende middel frigivet i kræftcellen, hvor det forhindrer kræftcellen i at dele sig, hvorefter den går til grunde.

Halveringstiden i blodet () er ca. 7 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Bemærk: Ved håndtering af Mylotarg skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Holdbarhed

  • Opbevares i køleskab (2 -8° C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 5 mg gemtuzumab ozogamicin.

Hjælpestoffer

Andre:

Dextran : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg
Dinatriumphosphat : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg
Natriumchlorid : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg
Natriumdihydrogenphosphat : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg1 stk.61.318,95

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 28. nov. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI