Annonce

Nebcina®


Producent: Eurocept International

Indeholder
Nebcina® er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer
Tobramycin

Anvendelse

Nebcina® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af tobramycin, fx blodforgiftning, som er udgået fra urinvejene eller mave-tarmkanalen.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 3-5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 1-2 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Høretab, Tinnitus
Påvirkning af nyrerne
Årebetændelse
Leverpåvirkning
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Eksem
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forvirring
Søvnlignende sløvhedstilstand
Meget sjældne (under 0,01%)
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Alvorlig hudreaktion
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Ikke kendt
Kramper, Muskelkramper
Ændring i hudens følesans

Bør ikke anvendes

Nebcina® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for aminoglykosider inkl. hjælpestoffet neomycin.

Graviditet
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker på bakteriernes stofskifte, hvorved de går til grunde. Tobramycin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-4 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg tobramycinsulfat.Særlige advarsler

Nebcina® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af polymyxin (antibiotikum), ciclosporin (middel ved organtransplantation), visse kræftmidler (carboplatin) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Visse andre antibiotika (fx penicilliner, tobramycin, cefalosporiner) og slyngediuretika (vanddrivende midler) øger virkningen af Nebcina®.
 • Visse andre antibiotika (fx chloramphenicol, tetracycliner og polymyxin) nedsætter virkningen af Nebcina®.
 • Nebcina® kan forstærke virkningen af muskelafslappende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.40 mg/ml
Pris i kr. 581,90Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI