Annonce

Neofordex


Producent: Medical Need Europe

Indeholder
Neofordex er et højdosis binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer
Dexamethason

Anvendelse

Neofordex anvendes til behandling af:

 • Myelomatose, som er en sjælden kræftform i knoglemarven. Midlet skal anvendes i kombination med andre midler mod myelomatose.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af kombinationsbehandlingen. Sædvanligvis 1 tablet (40 mg) 1 gang pr. behandlingsdag.

Bemærk:

 • Tabletten bør tages om morgenen for at mindske søvnløshed.

Bør ikke anvendes

 • Ved alvorlig infektion med virus
 • Ved ikke-velbehandlet psykose.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed, Træthed
Forstoppelse
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Forhøjet blodsukker
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kulderystelser, Nedsat eller øget appetit, Vægtændring
Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundbetændelse, Mundtørhed, Opkastning, Oppustethed, Smagsforstyrrelser, Svamp i munden
Blodpropper, Forhøjet blodtryk, Halsbetændelse, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hoste, Hurtig puls, Hæshed, Lavt blodtryk, Lungebetændelse, Talebesvær, Væskeophobning i kroppen, Åndenød
Blodmangel, Forhøjet antal hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, For lidt kalium i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet
Ledsmerter, Muskel- og ledsmerter, Muskelsygdom
Aggressivitet, Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Forvirring, Hikke, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Nervebetændelse fx på arme og ben, Nervøsitet, Opstemthed, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Forkølelsessår, Helvedesild, Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens
Luftvejsinfektion, Svampeinfektion
Hyppig vandladning, Urinvejsinfektion
Grå stær, Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hjertekrampe, Langsom puls
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Ændring i blodets evne til at størkne
For lidt calcium i blodet, Nedsat stofstifte, Væskemangel
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Hallucinationer, Koordinationsbesvær
Nyresvigt
Øjenbetændelse
Ikke kendt
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Hul på tarmen, Mavesår
Hjertesvigt
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glucose
Knoglebrud, Knogleskørhed, Nedbrydning af knoglevæv, Seneskader
Adfærdsforstyrrelse, Manier, Psykoser
Småblødninger i hud og slimhinder, Sårhelingsproblemer
Blodforgiftning
Grøn stær, Nethindeforandringer

Bør ikke anvendes

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.


Virkning
 • I høje doser virker dexamethason celledræbende på kræftceller ved myelomatose.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 3,5-4,5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) dexamethason.Særlige advarsler

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Særlige patientgrupper

Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.

Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:

 • Forhøjet blodtryk
 • Dårligt fungerende hjerte
 • Psykiske lidelser
 • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
 • Herpesinfektion i øjet
 • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).

Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).

Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.

Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.

Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever, øges virkningerne af binyrebarkhormoner.

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering kan være nødvendig ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Neofordex:

 • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), visse midler mod HIV (ritonavir, lopinavir) samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Neofordex kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Neofordex nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Virkningen af blodfortyndende midler kan øges, når man er i behandling med binyrebarkhormon og man anbefaler kontrol af blodets størkningsevne.
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
 • Ved kombination med lapatinib (celledræbende middel mod brystkræft) er der øget risiko for påvirkning af leveren.
 • Hvis man får Neofordex i doser, der nedsætter kroppens immunforsvar, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Virkningen af visse andre typer vacciner kan nedsættes af Neofordex.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke tabletter40 mg
Pris i kr. 2.026,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI