Annonce

Neupro®


Producent: UCB Nordic

Indeholder
Neupro® er et middel mod Parkinsons sygdom og uro i benene (Restless Legs Syndrome).

Virksomme stoffer
Rotigotin

Anvendelse

Neupro® anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom). Anvendes ligeledes mod Restless Legs Syndrome, som er kendetegnet ved svær uro og ubehag i benene.


Doseringsforslag

Findes som depotplastre.

Parkinsons sygdom:

Voksne. 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 2 mg/24 timer. Dosis øges trinvis med 2 mg/24 timer hver uge ved brug af plaster med højere styrke indtil vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 6-8 mg/24 timer er nået. 

Bemærk: Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Restless Legs Syndrome:

Voksne. 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 1 mg/24 timer før sengetid. Dosis kan evt. øges, dog højst til 1 plaster 3 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk: Dosis skal tages i forbindelse med et måltid for at mindske risiko for kvalme og mavegener.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på påføringsstedet
Kvalme
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Døsighed, Impulskontrolforstyrrelser, Irritabilitet, Pludselig søvnanfald, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme
Hudkløe
Overfølsomhed(inkl. allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig
Spillelidenskab
Ikke kendt
Mavesmerter
Lavt blodtryk
Dopaminafhængighed**, Kramper, Svimmelhed
Hududslæt ved kontakt med midlet, Rødme
Rejsningsproblemer
Sløret syn, Synsforstyrrelser

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Det virksomme stof frigives løbende fra plastret i løbet af 24 timer.
 • Virkningsmekanismen ved behandling af RLS er mindre kendt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-7 timer.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg eller 8 mg rotigotin over 24 timer.Særlige advarsler
 • Plastrets yderste lag indeholder aluminium. For at undgå forbrænding af huden skal plastret fjernes, hvis du skal have foretaget en MR-scanning eller har hjerterytmeproblemer og skal have foretaget en såkaldt elektrisk konvertering, hvor hjerterytmen bringes tilbage til det normale med et elektrisk stød.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. 
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Adartrel.
 • Beroligende lægemidler (benzodiazepiner), visse midler mod psykoser, alkohol og midler mod depression kan virke ekstra sløvende, når de tages sammen med Neupro®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre1 mg/24 timer
Pris i kr. 367,55
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. 366,70
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. 1.416,45
Pakning 28 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. 1.140,85
Pakning 28 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. 1.133,00
Pakning 28 stk. (Haemato)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 04-11-2019
Pakning 28 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre2 mg/24 timer
Pris i kr. 1.203,75
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre3 mg/24 timer
Pris i kr. 1.452,20
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre4 mg/24 timer
Pris i kr. 383,45
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre4 mg/24 timer
Pris i kr. 1.483,10
Pakning 28 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre4 mg/24 timer
Pris i kr. 1.405,00
Pakning 28 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre4 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 10-02-2020
Pakning 28 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre4 mg/24 timer
Pris i kr. 1.408,15
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre6 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 04-11-2019
Pakning 28 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre6 mg/24 timer
Pris i kr. 1.495,90
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre6 mg/24 timer
Pris i kr. 1.667,15
Pakning 28 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre6 mg/24 timer
Pris i kr. 1.508,00
Pakning 28 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre6 mg/24 timer
Pris i kr. 1.544,75
Pakning 7 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre8 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 09-09-2019
Pakning 28 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre8 mg/24 timer
Pris i kr. 1.950,65
Pakning 28 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre8 mg/24 timer
Pris i kr. 1.459,00
Pakning 28 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre8 mg/24 timer
Pris i kr. 1.387,00
Pakning 28 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depotplastre8 mg/24 timer
Pris i kr. 1.425,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI