Annonce

Nucala®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Nucala® er et biologisk lægemiddel mod astma.

Virksomme stoffer
Mepolizumab

Anvendelse

Tillægsbehandling ved visse tilfælde af svær astma (refraktær eosinofil astma).

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

  • Voksne og unge over 12 år. 100 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.
  • Børn 6-11 år. 40 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

Bemærk:

  • Man har ikke erfaring med behandling af børn under 6 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Feber, Reaktioner på indstiksstedet
Mavesmerter
Halsbetændelse, Tilstoppet næse
Rygsmerter
Eksem
Allergiske reaktioner, Luftvejsinfektion
Urinvejsinfektion
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 års karantæne.


Virkning
  • Virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der har betydning for dannelse og overlevelse af den type hvide blodlegemer (eosinofilocytter), der giver vævsreaktioner i luftvejene ved nogle tilfælde af astma.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 16-22 døgn.


Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg mepolizumab.Særlige advarsler
  • Behandlingen med Nucala® bør genovervejes mindst en gang årligt.
  • Hvis du oplever, at din astma bliver værre, efter du er begyndt på behandlingen, skal du søge læge.
  • Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Nucala®. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Nucala®, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes, at afbryde behandlingen med Nucala® midlertidigt.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A pulver til injektionsvæske, opl.100 mg 1 stk. 11.359,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI