Annonce

Odefsey, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Odefsey er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Odefsey anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 35 kg. 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning inden for de første 4 timer efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Stemmeforandring, Træthed
Diarré, Forhøjet galdefarvestof, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet
Depression, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ledsmerter
Alvorlige hudreaktioner*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret

* Sammen med alvorlige hudreaktioner ses også andre symptomer, fx feber, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet eller leverpåvirkning.

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodetGraviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på grund af såvel emtricitabin, rilpivirin som tenofoviralafenamid. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 10 timer (emtricitabin), ca. 45 timer (rilpivirin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid) .


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 25 mg tenofoviralafenamid.Særlige advarsler
 • defsey skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Odefsey bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Odefsey bør ikke anvendes til patienter under 12 år eller med legemsvægt under 35 kg
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med Odefsey straks skal ophøre.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Odefsey bør ikke anvendes sammen med andre midler mod HIV.
 • Du må ikke tage Odefsey, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • visse tuberkulosemidler (rifabutin, rifampicin)
  • i visse tilfælde dexamethason (binyrebarkhormon)
  • naturlægemidler med perikon,
  da de kan nedsætte virkningen af Odefsey.
 • Samtidig brug af Odefsey og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey. 
 • Syreneutraliserende midler og didanosin (HIV-middel) bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Odefsey. 
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) og andre midler øger virkningen af Odefsey. 
 • Odefsey kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig. .

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mg+25 mg+25 mg
Pris i kr. 8.672,85

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI