Annonce

Oxcarbazepine "STADA"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Oxcarbazepin "STADA" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Oxcarbazepin

Anvendelse
 • Forebyggende behandling mod epileptiske anfald.

Dosering

Findes som tabletter.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg i døgnet stigende til 600-2400 mg i døgnet fordelt på 2 doser. 
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 8-10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet stigende til vedligeholdelsesdosis ca. 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Bemærk:

 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Dosis skal nedsættes ved meget dårligt fungerende nyrer.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Kvalme, Opkastning
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Dobbeltsyn
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Vægtøgning
Diarré, Forstoppelse, Mavesmerter
For lidt natrium i blodet
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Rysten, Sløvhed, Uro og rastløshed
Acne, Hududslæt, Hårtab
Synsforstyrrelser(fx sløret syn), Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig bindevævssygdom, Overfølsomhed
Ikke kendt
Forhøjet blodtryk
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Nedsat stofstifte
Talebesvær
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin og rufinamid).


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
 • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.


Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker Oxcarbazepin stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 8-12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg eller 600 mg oxcarbazepin.Særlige advarsler
 • Ved dårligt fungerende hjerte, lever og nyrer samt ved behandling af ældre med hjerte-karsygdomme bør midlet anvendes med forsigtighed.
 • Der er risiko for forværring af visse typer grøn stær.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen af Oxcarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte virkningen af felodipin (middel mod forhøjet blodtryk) samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300 mg 50 stk. (blister) 194,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter300 mg 100 stk. (blister) Udgået 08-10-2018
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter600 mg 100 stk. (blister) 836,50

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 300 mg
TrileptalNovartis Oxcarbazepin
Oxcarbazepin "Orion"Orion Pharma Oxcarbazepin
Oxcarbazepin "Jubilant"Jubilant Oxcarbazepin
filmovertrukne tabletter 600 mg
TrileptalNovartis Oxcarbazepin
Oxcarbazepin "Orion"Orion Pharma Oxcarbazepin
Oxcarbazepin "Jubilant"Jubilant Oxcarbazepin


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI