Annonce

OxyContin® Depot

N02AA05

OxyContin® Depot er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

OxyContin® Depot anvendes ved moderate til stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed.
Søvnlignende sløvhedstilstand, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Nedsat appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed.
Åndenød.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng.
Abstinenser, Tilvænning.
Kramper i galdevejene.
Væskemangel.
Kramper, Øget muskelspænding.
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning.
Impotens, Rejsningsproblemer.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Epilepsilignende anfald.
Blod i urinen.
Ikke kendt.Huller i tænderne.
Ophobning af galde.
Aggressivitet.
Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og kan øge OxyContin® Depot sløvende virkning.
 • Phenobarbital og andre epilepsimidler kan øge OxyContin® Depot sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • OxyContin® Depot kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer. For depot er den længere.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 120 mg oxycodonhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:

Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg
Macrogoler : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 15 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg, depottabletter 120 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depottabletter 5 mg28 stk. (blister)79,15
(Recept)depottabletter 10 mg28 stk. (blister)135,70
(Recept)depottabletter 10 mg50 stk.197,75
(Recept)depottabletter 10 mg98 stk. (blister)303,85
(Recept)depottabletter 15 mg98 stk. (blister)438,95
(Recept)depottabletter 20 mg28 stk. (blister)226,15
(Recept)depottabletter 20 mg50 stk.219,10
(Recept)depottabletter 20 mg98 stk. (blister)560,75
(Recept)depottabletter 30 mg98 stk. (blister)881,15
(Recept)depottabletter 40 mg98 stk. (blister)1.099,80
(Recept)depottabletter 60 mg98 stk. (blister)1.211,50
(Recept)depottabletter 80 mg98 stk. (blister)1.857,40
(Recept)depottabletter 120 mg28 stk. (blister)Udgået 26-12-2022

Substitution

depottabletter 5 mg
Codilek Depot SandozOxycodon, depottabletter 5 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma NordicOxycodon, depottabletter 5 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 5 mg
depottabletter 10 mg
Codilek Depot SandozOxycodon, depottabletter 10 mg
Coxynon Depot (parallelimport)Oxycodon, depottabletter 10 mg
Orionox Depot Orion PharmaOxycodon, depottabletter 10 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma NordicOxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 10 mg
depottabletter 15 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 15 mg
depottabletter 20 mg
Codilek Depot SandozOxycodon, depottabletter 20 mg
Coxynon Depot (parallelimport)Oxycodon, depottabletter 20 mg
Orionox Depot Orion PharmaOxycodon, depottabletter 20 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma NordicOxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 20 mg
depottabletter 30 mg
Coxynon Depot (parallelimport)Oxycodon, depottabletter 30 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 30 mg
depottabletter 40 mg
Codilek Depot SandozOxycodon, depottabletter 40 mg
Orionox Depot Orion PharmaOxycodon, depottabletter 40 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma NordicOxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 40 mg
depottabletter 60 mg
Codilek Depot SandozOxycodon, depottabletter 60 mg
Coxynon Depot (parallelimport)Oxycodon, depottabletter 60 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 60 mg
depottabletter 80 mg
Orionox Depot Orion PharmaOxycodon, depottabletter 80 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma NordicOxycodon, depottabletter 80 mg
Reltebon Depot TEVAOxycodon, depottabletter 80 mg

Foto og identifikation

depottabletter 5 mg
PrægOC, 5
KærvIngen kærv
Farveturkis
Mål i mm.7,2 x 7,2
depottabletter 5 mg
depottabletter 10 mg
PrægOC, 10
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
depottabletter 15 mg
PrægOC, 15
KærvIngen kærv
Farvegrå
Mål i mm.8 x 8
depottabletter 15 mg
depottabletter 20 mg
PrægOC, 20
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.7,2 x 7,2
depottabletter 20 mg
depottabletter 30 mg
PrægOC, 30
KærvIngen kærv
Farvebrun
Mål i mm.8 x 8
depottabletter 30 mg
depottabletter 40 mg
PrægOC, 40
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.7,2 x 7,2
depottabletter 40 mg
depottabletter 60 mg
PrægOC, 60
KærvIngen kærv
Farverød
Mål i mm.8 x 8
depottabletter 60 mg
depottabletter 80 mg
PrægOC, 80
KærvIngen kærv
Farvegrøn
Mål i mm.8,9 x 8,9
depottabletter 80 mg
depottabletter 120 mg
PrægOC, 120
KærvIngen kærv
Farvelilla
Mål i mm.9 x 9
depottabletter 120 mg

Revisionsdato

ti. 11. jan. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI