Annonce

Ozempic®


Producent: Novo Nordisk

Indeholder
Ozempic® er et middel mod diabetes type 2.

Virksomme stoffer
Semaglutid

Anvendelse

Ozempic® anvendes til behandling af diabetes type 2:

 • Som enkeltstofbehandling, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion, og når behandling med metformin ikke er mulig.
 • Sammen med andre midler mod diabetes, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende alene sammen med diæt, vægttab og motion.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden på mave, lår eller overarm.

Voksne

 • Ved opstart af behandlingen skal du anvende penne med Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske (med 0,25 mg pr. dosis).
 • Begyndelsesdosis 0,25 mg 1 gang ugentlig i 4 uger.
 • Efter de 4 uger skal dosis øges til 0,5 mg 1 gang ugentlig. Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (0,5 mg 1 gang ugentlig), eller om du skal have øget dosis til 1 mg 1 gang ugentlig.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis.
  • Hvis der er gået mere end 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis det bliver nødvendigt, kan du ændre ugedagen for indsprøjtning af dosis, når du opfylder følgende krav:
  • Intervallet mellem 2 doser er mindst 3 dage (mindst 72 timer).
  • Når du har valgt en ny ugedag for indsprøjtning af dosis, fortsætter du med indsprøjtning af dosis 1 gang ugentlig.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Lavt blodsukker*
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Træthed, Vægttab
Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Galdesten, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Påvirkning af bugspytkirtlen, Sure opstød
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

*Set ved samtidig behandling med insulin, insulinfrigørende midler eller andre diabetesmidler som tabletter.


Bør ikke anvendes

Ozempic® bør ikke anvendes ved:

 • Insulinkrævende diabetes type 1
 • Diabetes med syreophobning i blodet
 • Enkelte former for hjertesvigt.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 2 måneder efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.



Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning.
 • Midlet forsinker desuden optagelsen af glucose fra tarmen. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Virker desuden ved at nedsætte kropsvægt og kropsfedtmasse ved at:
  • påvirke appetitreguleringen
  • nedsætte trangen til fødevarer med højt fedtindhold.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 1 uge.


Lægemiddelformer

Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 0,25 mg semaglutid i 0,19 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 2 mg semaglutid i 1,5 ml injektionsvæske.

Ozempic® 0,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 0,5 mg semaglutid i 0,37 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 2 mg semaglutid i 1,5 ml injektionsvæske.

Ozempic® 1 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 1 mg semaglutid i 0,74 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 4 mg semaglutid i 3,0 ml injektionsvæske.


Særlige advarsler

Ozempic® skal anvendes med forsigtighed:

 • Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen (kvalme, evt. opkastninger) kan resultere i væsketab. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du har diabetisk betinget nethindelidelse, vil du blive omhyggeligt overvåget, da behandling med Ozempic® øger risikoen for at udvikle komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ozempic® skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler til hurtig optagelse i mave-tarm-kanalen, fordi Ozempic® forsinker mavesækkens tømning.
 • Ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (warfarin, phenprocoumon) vil blodets evne til at størkne (INR) blive kontrolleret hyppigt under opstart af behandlingen med Ozempic®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,25 mg
Pris i kr. 889,55
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,25 mg
Pris i kr. 1.331,65
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,25 mg
Pris i kr. 1.105,25
Pakning 1 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,25 mg
Pris i kr. 919,50
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,25 mg
Pris i kr. 918,50
Pakning 1 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,5 mg
Pris i kr. 1.314,40
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,5 mg
Pris i kr. 1.263,55
Pakning 1 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,5 mg
Pris i kr. 1.283,50
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,5 mg
Pris i kr. 1.331,65
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen0,5 mg
Pris i kr. 1.294,10
Pakning 1 stk. (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen1 mg
Pris i kr. 1.331,65
Pakning 1 stk. (Paranova)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen1 mg
Pris i kr. 1.331,65
Pakning 1 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen1 mg
Pris i kr. 1.331,65
Pakning 1 stk. (2care4)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen1 mg
Pris i kr. 1.293,45
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen1 mg
Pris i kr. 1.331,65



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI