Annonce

Ozempic®

A10BJ06

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ozempic® anvendes til behandling af diabetes type 2:

 • Som enkeltstofbehandling, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion, og når behandling med metformin ikke er mulig.
 • Sammen med andre midler mod diabetes, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende alene sammen med diæt, vægttab og motion.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden på mave, lår eller overarm.

Voksne

 • Opstart af behandling
  • Ved opstart af behandlingen skal du anvende penne med Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske (med 0,25 mg pr. dosis).
  • Begyndelsesdosis 0,25 mg 1 gang ugentligt i 4 uger.
 • Efter 4 ugers behandling med 0,25 mg ugentligt
  • Efter de 4 uger skal dosis øges til 0,5 mg 1 gang ugentligt.
  • Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 0,5 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (0,5 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 1 mg 1 gang ugentligt.
 • Efter mindst 4 ugers behandling med 1 mg ugentligt
  • Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (1 mg 1 gang ugentligt), eller om du skal have øget dosis til 2 mg 1 gang ugentligt.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis.
  • Hvis der er gået mere end 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis det bliver nødvendigt, kan du ændre ugedagen for indsprøjtning af dosis, når du opfylder følgende krav:
  • Intervallet mellem 2 doser er mindst 3 dage (mindst 72 timer).
  • Når du har valgt en ny ugedag for indsprøjtning af dosis, fortsætter du med indsprøjtning af dosis 1 gang ugentlig.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Lavt blodsukker.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse.
Mavesmerter, Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed, Sure opstød.
Træthed.
Påvirkning af bugspytkirtlen, Vægttab.
Nedsat appetit.
Svimmelhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Overfølsomhed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt.Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.

* Hyppigheden af lavt blodsukker afhænger af, hvilke andre diabetesmidler der tages sammen med semalutid:

 • Ved kombination med insulin eller insulinfrigørende midler ses bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "meget almindelig".
 • Ved kombination med andre diabetesmidler som tabletter forekommer bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "almindelig".

Bør ikke anvendes

Ozempic® bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Ozempic® skal anvendes med forsigtighed:

 • Bivirkninger fra mave-tarm-kanalen (kvalme, evt. opkastninger) kan resultere i væsketab. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Kontakt din læge ved vedvarende kraftige mavesmerter, som kan være et symptom på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du tidligere har haft akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Hvis du har diabetisk betinget nethindelidelse, vil du blive omhyggeligt overvåget, da behandling med Ozempic® øger risikoen for at udvikle komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ozempic® skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler til hurtig optagelse i mave-tarm-kanalen, fordi Ozempic® forsinker mavesækkens tømning.
 • Ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (warfarin, phenprocoumon) vil blodets evne til at størkne (INR) blive kontrolleret hyppigt under opstart af behandlingen med Ozempic®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 2 måneder efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 5 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at stimulere frigørelsen af insulin og hæmme frigørelsen af glucagon. Glucagon er et hormon, der ligesom insulin dannes i bugspytkirtlen, men som har den modsatte virkning.
 • Midlet forsinker desuden optagelsen af glucose fra tarmen. Herved nedsættes sukkerindholdet i blodet.
 • Virker desuden ved at nedsætte kropsvægt og kropsfedtmasse ved at:
  • påvirke appetitreguleringen
  • nedsætte trangen til fødevarer med højt fedtindhold.
 • Halveringstid i blodet () er ca. 1 uge.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Pen er beregnet til brug sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle.
 • NovoFine® Plus nåle medfølger i pakningen.
 • Se endvidere medfølgende indlægsseddel.

Holdbarhed

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C). Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • ikke fryses.
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C) i afstand fra køleelementerne i køleskabet.
  • ikke fryses og må ikke anvendes, hvis det har været frosset.
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Lægemiddelformer

Ozempic® 0,25 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 0,25 mg semaglutid i 0,19 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 2 mg semaglutid i 1,5 ml injektionsvæske.

Ozempic® 0,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 0,5 mg semaglutid i 0,37 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 2 mg semaglutid i 1,5 ml injektionsvæske.

Ozempic® 1 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

 • 1 dosis indeholder 1 mg semaglutid i 0,74 ml injektionsvæske.
 • 1 pen indeholder i alt 4 mg semaglutid i 3,0 ml injektionsvæske.

Hjælpestoffer

Konservering:

Phenol : injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg, injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1 mg

Andre:

Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg, injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Propylenglycol : injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg, injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg, injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk. (Orifarm)1.324,45
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk.1.323,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk. (Medartuum)1.323,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk. (Paranova)Udgået 14-11-2022
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk. (2care4)1.324,30
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg1 stk. (Abacus)1.321,30
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk. (2care4)1.323,35
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk. (Abacus)1.320,25
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk. (Orifarm)1.323,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk.1.323,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk. (Medartuum)1.324,45
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg1 stk. (Paranova)Udgået 08-08-2022
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg3 stk. (2care4)4.835,45
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg3 stk. (Abacus)4.754,30
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg3 stk. (Orifarm)5.128,00
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg3 stk. (Medartuum)5.108,85
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg3 stk. (Paranova)Udgået 31-10-2022
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk. (Abacus)1.324,55
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk. (Paranova)Udgået 28-11-2022
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk. (Medartuum)1.324,65
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk. (Orifarm)1.562,80
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk. (2care4)1.326,00
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg1 stk.1.323,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg3 stk. (2care4)4.829,95
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg3 stk. (Orifarm)5.539,25
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg3 stk. (Abacus)4.781,10
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg3 stk. (Paranova)Udgået 28-11-2022
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 1 mg3 stk. (Medartuum)4.974,85

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Prægintet præg
Kærv
Farvegrå
Mål i mm.156 x 19
injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg
Prægintet præg
Kærv
Farverød
Mål i mm.156 x 19
injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Prægintet præg
Kærv
Farvemørkegrøn
Mål i mm.156 x 19

Revisionsdato

fr. 20. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI