Annonce

Padcev

L01FX13

Padcev er et middel til immunterapi (antistof).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Padcev anvendes til behandling af blærekræft.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.

Voksne. 1,25 mg/kg legemsvægt (dog højst 125 mg) som i.v. infusion over 30 minutter på dag 1, 8 og 15 i en 28-dages cyklus.

Bemærk:

Ved bivirkninger kan dosis nedsættes.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Tørre øjne.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Leverpåvirkning, Vægttab.
Forhøjet blodsukker, Nedsat appetit.
Nervebetændelse.
Hårtab, Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Tør hud.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Gener i øjets slimhinder.
Mundbetændelse.
Væske- og blodansamling ved indløbsstedet.
Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Betændelseslignende reaktion i lungerne.
Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder, Eksem, Hududslæt med blæredannelse, Rødme, Udslæt med fortykkelse af huden, Afskalning af huden, Blærer, Plettet udslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Påvirkning af nervesystemet.
Henfald af musklerne.
Lammelse af foden, Nervesmerter, Ødelæggelse af hinde omkring nervetråde.
Alvorlig hudreaktion, Betændelse i huden.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Der anbefales kontrol af blodsukker før og under behandlingen.
 • Kontakt lægen ved:
  • Tegn på feber eller influenzalignende symptomer efterfulgt af hududslæt og kløe, især i de første uger af behandling.
  • Symptomer på nervebetændelse (fx føleforstyrrelser eller smerter i arme eller ben) under behandlingen.
  • Symptomer på vejrtrækningsbesvær, åndenød eller hoste.
 • Behandling skal muligvis afbrydes ved ovennævnte symptomer.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Visse antibiotika og midler mod svamp fx clarithromycin, ketoconazol, kan øge mængden af Padcev i blodet og medfølger bivirkninger. Det anbefales tæt opfølgning ved behov for samtidig behandling.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Celledræbende middel, som er koblet til et bærestof, der fører det celledræbende middel hen til kræftcellerne. Her bliver det celledræbende middel frigivet i kræftcellen, hvor det forhindrer kræftcellen i at dele sig, hvorefter den går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-4 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Padcev skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2 - 8 °C).
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg eller 30 mg enoftumab vedotin.

Hjælpestoffer

Andre:

Histidin : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg
Histidinhydrochlorid : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg
Polysorbat 20 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg
Trehalose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg1 stk.6.378,80
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg1 stk.9.558,70

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 8. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI