Annonce

Padviram, komb.


Producent: Sandoz

Indeholder
Padviram er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Efavirenz
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil

Anvendelse

Padviram anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.

Bemærk:

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning mindre end 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme, Opkastning
Hovedpine, Svimmelhed
Hududslæt
Almindelige (1-10%)
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Påvirkning af bugspytkirtlen
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Hedeture
Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Døsighed, Koncentrationsbesvær, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Unormale drømme
Betændelse i huden, Hudkløe, Hududslæt med betændte blærer, Nældefeber, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Øget farve i huden
Allergiske reaktioner
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Blodmangel
For lidt kalium i blodet, For meget kolesterol i blodet
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Kramper, Manier, Opstemthed, Psykoser, Rysten, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Uro og rastløshed
Alvorlig hudreaktion
Overfølsomhed
Påvirkning af nyrerne
Sløret syn, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Dårligt fungerende lever
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom
Overfølsomhed over for sollys
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyrebetændelse, Nyresvigt
 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.
 • Det har været set, at Padviram kan give falsk positive resultater for cannabinoider (ekstrakter fra cannabis-planten) eller for benzodiazepiner (angstdæmpende, søvnfremkaldende midler) i nogle test.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på grund af såvel efavirenz, emtricitabin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 40-55 timer (efavirenz), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil.Særlige advarsler
 • Behandlingen med Padviram fjerner ikke risikoen for at smitte andre.
 • Hvis du får hududslæt sammen med feber, påvirkning af slimhinder, blæredannelse og afskalning, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen muligvis skal afbrydes.
 • Padviram skal anvendes med forsigtighed ved kramper.
 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Bør ikke anvendes ved knogleskørhed med høj risiko for knoglebrud.
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du får symptomer på depression, psykoser eller selvmordstanker.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Padviram må ikke anvendes sammen med:
  • elbasvir/grazoprevir (middel mod leverbetændelse)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ergotalkaloider (midler mod migræne)
  • naturlægemidler med perikon.
  • Lægemidler, der påvirker ekg, fx midler mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, midler mod psykose, antidepressiva, visse antibiotika og svampemidler, visse antihistaminer, visse malariamidler og metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Padviram.
 • Padviram nedsætter virkningen af:
  • visse andre midler mod HIV (saquinavir, atazanavir)
  • voriconazol (svampemiddel).
 • Padviram øger virkningen af triazolam (sovemiddel).
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Padviram kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) med ca. 50%. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Padviram bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.
 • Samtidig brug af sofosbuvir/velpatasvir frarådes, da plasmakoncentrationen af velpatasvir dermed forventes at blive reduceret.
 • Samtidig brug af lægemiddel med sofosbuvir og velpatasvir (middel mod leverbetændelse) bør undgås, da Padviram kan nedsætte virkningen af lægemidlet mod leverbetændelse.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter600+200+245 mg
Pris i kr. 9.868,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI