Annonce

Palexia

Palexia Depot

N02AX06

Palexia er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Tabletter ved moderate til stærke, akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 • PalexiaDepot, depottabletter ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter.

Akutte smerter

 • Tabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg hver 4.-6. time. Dosis kan stige efter behov til højst 600 mg i døgnet.
  • Børn over 2 år. Sædvanligvis 1,25 mg pr. kg legemsvægt hver 4. time. Højst 7,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk:

 • Ved behov for længerevarende smertelindring af voksne bør skiftes til depottabletter.

Kroniske smerter

 • Depottabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Svimmelhed, Hovedpine.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning.
Kraftesløshed, Træthed, Tørre slimhinder, Unormal temperaturregulering.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Rysten.
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser.
Bevidsthedssvækkelse, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Forvirring, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning.
Seksuelle forstyrrelser.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Kramper.
Koordinationsbesvær.
Afhængighed af midlet.
Nedsat vejrtrækning.
Ikke kendt.Abstinenser, Tilvænning.
Dårligt fungerende binyrebark.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.

Bør ikke anvendes

Palexia bør ikke anvendes ved:

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Palexia må ikke tages, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da samtidig behandling kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), psykosemidler, epilepsimidler (fx gabapentin) og antihistaminer kan øge Palexias sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Palexia, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

 • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg tapentadol (som hydrochlorid).
 • Palexia Depot, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 250 mg tapentadol (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 250 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 50 mg30 stk. (blister)199,65
(Recept)depottabletter 50 mg30 stk. (blister)199,65
(Recept)depottabletter 50 mg100 stk. (blister)626,30
(Recept)depottabletter 100 mg30 stk. (blister)382,50
(Recept)depottabletter 100 mg100 stk. (blister)1.235,80
(Recept)depottabletter 150 mg30 stk. (blister)565,35
(Recept)depottabletter 150 mg100 stk. (blister)1.843,25
(Recept)depottabletter 200 mg30 stk. (blister)748,20
(Recept)depottabletter 200 mg100 stk. (blister)2.454,90
(Recept)depottabletter 250 mg30 stk. (blister)931,05
(Recept)depottabletter 250 mg100 stk. (blister)3.064,20

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 50 mg
PrægH6,
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
depottabletter 50 mg
PrægH 1,
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.6,5 x 15
depottabletter 50 mg
depottabletter 100 mg
PrægH 2,
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.6,5 x 15
depottabletter 100 mg
depottabletter 150 mg
PrægH 3,
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.6,5 x 15
depottabletter 150 mg
depottabletter 200 mg
PrægH 4,
KærvIngen kærv
Farvelys orange
Mål i mm.7 x 17
depottabletter 200 mg
depottabletter 250 mg
PrægH 5,
KærvIngen kærv
Farverødbrun
Mål i mm.7 x 17
depottabletter 250 mg

Revisionsdato

on. 12. okt. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI