Annonce

Palexia


Producent: Grünenthal

Indeholder
Palexia er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Tapentadol

Anvendelse
 • Tabletter ved moderate til stærke, akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 • Palexia Depot, depottabletter ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter.

Akutte smerter

 • Tabletter.Voksne. Sædvanligvis 50 mg hver 4.-6. time. Dosis kan stige efter behov til højst 600 mg i døgnet.
 • Bemærk: Ved behov for længerevarende smertelindring bør skiftes til depottabletter.

Kroniske smerter

 • Depottabletter. Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.
 • Bemærk:
  • Depottabletterne skal synkes hele.
  • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
  • Depottabletterne kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
  • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Unormal temperaturregulering
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Åndenød
Muskelkramper
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Søvnforstyrrelser
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tørre slimhinder, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lavt blodtryk
Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Bevidsthedssvækkelse, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Opstemthed, Sløvhed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Koordinationsbesvær, Kramper
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Palexia bør ikke anvendes ved:

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 4 timer.


Lægemiddelformer
 • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg tapentadol (som hydrochlorid).
 • Palexia Depot, depottabletter.   1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 250 mg tapentadol (som hydrochlorid).


Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Palexia må ikke tages, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da samtidig behandling kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk. 
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), psykosemidler og antihistaminer kan øge Palexias sløvende og åndedrætshæmmende virkning. 
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Palexia, og kombinationen bør undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50 mg
Pris i kr. 201,35
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter50 mg
Pris i kr. 201,35
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter50 mg
Pris i kr. 632,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter100 mg
Pris i kr. 385,90
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter100 mg
Pris i kr. 1.157,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter100 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.158,35
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 544,30
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mgParanova Danmark
Pris i kr. 445,55
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 577,70
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 1.450,50
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.301,70
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter150 mg
Pris i kr. 1.860,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg
Pris i kr. 755,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg
Pris i kr. 932,05
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg
Pris i kr. 2.477,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.802,15
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg
Pris i kr. 2.470,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter250 mg
Pris i kr. 939,25
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter250 mg
Pris i kr. 918,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter250 mg
Pris i kr. 2.586,60
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter250 mgParanova Danmark
Pris i kr. 2.234,95
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke depottabletter250 mg
Pris i kr. 2.924,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI