Annonce

Paroxetin "Abacus Medicine"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Paroxetin "Abacus Medicine" er et middel mod depression. SSRI.

Virksomme stoffer
Paroxetin

Anvendelse
 • Paroxetin "Abacus Medicine" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved angst for samvær med andre (socialfobi), generaliseret angst, panikangst, stress efter ulykker eller lign. voldsomme hændelser (posttraumatisk stresstilstand (PTSD)) samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet om morgenen. Dosis kan evt. øges til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. 1/2 tablet (10 mg) i døgnet. Døgndosis er højst 2 tabletter (40 mg).

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Voksne. Begyndelsesdosis. 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øget til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.

Generaliseret angst, posttraumatisk stresstilstand (PTSD) og angst for samvær med andre (socialfobi)

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øges til 2½ tablet (50 mg) i døgnet.

Panikangst

Voksne. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne tages normalt om morgenen og bør ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Seksuelle forstyrrelser
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning
For meget kolesterol i blodet
Gaben, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Unormale drømme
Øget svedtendens
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Forvirring, Hallucinationer
Småblødninger i hud og slimhinder
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Langsom puls
For lidt natrium i blodet, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Ledsmerter
Angst, Kramper, Manier, Motorisk uro, Personlighedsforstyrrelser, Uro og rastløshed
Meget sjældne (under 0,01%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader(fortrinsvis fra hud og slimhinder)
Alvorlige hudreaktioner
Langvarig smertefuld erektion
Grøn stær
Ikke kendt
Aggressivitet, Selvmordstanker eller -adfærd
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Det er kun meget små mængder af lægemidlet, der er i modermælk. Kan derfor formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 3-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-21 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg paroxetin (som hydrochlorid). Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
 • Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Sygdomme i hjertet
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion

Dosis i den lave ende af doseringsforslagene anbefales ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af en række andre midler (bl.a. hjertemidlet metoprolol samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser) kan øges, og visse af kombinationerne bør undgås.
 • Phenytoin (epilepsimiddel) og fosamprenavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af Paroxetin "Abacus Medicine".
 • Paroxetin "Abacus Medicine" kan ændre virkningen af blodfortyndende midler.
 • Paroxetin "Abacus Medicine" kan nedsætte virkningen af tamoxifen (middel mod brystkræft) og kombinationen skal undgås.
 • Kombineret med visse smertestillende midler (NSAID) kan risikoen for blødninger øges.
 • Paroxetin "Abacus Medicine" skal tages med forsigtighed, hvis man er i behandling med lithium (middel mod manier).
 • Paroxetin "Abacus Medicine" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Paroxetin "Abacus Medicine".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter30 mgAbacus
Pris i kr. 253,50
Pakning 60 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter30 mgAbacus
Pris i kr. 80,00

Substitution
filmovertrukne tabletter 30 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI