Annonce

Pentavac®

J07CA06

Pentavac® er en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, børnelammelse og infektion med bakterien Hæmophilus influenzae, fx meningitis.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Pentavac® anvendes til:

Doseringsforslag

Findes som pulver og suspension til injektionsvæske, der efter blanding indsprøjtes i en muskel.

Børn

Beskyttelse

 • Efter 3 indsprøjtninger varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i mindst 5 år.
 • Der opnås formentlig livslang beskyttelse mod Haemophilus influenzae type b.
 • Det er endnu ikke endelig fastslået, hvor længe man er beskyttet mod kighoste.
 • En ny vaccination mod difteri, stivkrampe og kighoste anbefales i 5-års-alderen, hvorefter beskyttelsen mod difteri og stivkrampe varer i mindst 10 år.

Bemærk:

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Opkastning.
Feber.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Gråd.
Nervøsitet, Spisevægring, Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré.
Søvnløshed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke kendt.Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Kramper.
Episoder med chok-lignende tilstand eller bleghed og muskelslaphed.

*Reaktioner og ubehag på indstiksstedet er hævelse, rødme, smerter og hårdhed. Reaktionen kommer 1-3 dage efter vaccination og forsvinder inden for 3-5 dage.

Bør ikke anvendes

Pentavac® bør ikke anvendes ved:

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd, glutaraldehyd, neomycin (antibiotikum), polymyxin B eller streptomycin (antibiotikum).
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination.
 • Sygdom i nervesystemet, hvor barnet endnu ikke er fuldstændig undersøgt.
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Særlige advarsler

Pentavac® skal anvendes med forsigtighed ved:

 • Hvis der forekommer vedvarende gråd i mere end 3 timer uden anden påviselig årsag inden for 2 døgn efter vaccinationen eller kramper med eller uden feber inden for 3 dage efter vaccinationen, bør lægen kontaktes.
 • Pentavac® beskytter ikke mod infektioner med andre typer af Haemophilus influenzae eller mod meningitis, som skyldes andre bakterier eller virus, fx meningokok-meningitis.
 • Alkoholindhold
  Vaccinen indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske

 • Hvis sprøjten med suspension er uden fastgjort nål, fastgøres nålen til sprøjten og drejes en kvart omgang.
 • Sprøjten omrystes, så suspensionen bliver ensartet.
 • Suspensionen injiceres i hætteglasset med pulver.
 • Hætteglasset omrystes forsigtigt, indtil der opnås en ensartet suspension, som er den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine).
 • Den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine) skal anvendes straks efter tilberedning.
 • Se endvidere brugsvejledningen i medfølgende indlægsseddel.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver og suspension til injektionsvæske, suspension.

Vaccinen består af:

 • 1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, som indeholder Haemophilus influenzae type b.
 • 1 injektionssprøjte med suspension til injektionsvæske, som indeholder difteritoksoid, tetanustoksoid, pertussistoksoid, inaktiveret poliovirus og filamentøst hemagglutinin.

1 brugsfærdig dosis (0,5 ml) injektionsvæske, suspension indeholder:

 • Difteritoksoid ≥ 30 IE
 • Tetanustoksoid ≥ 40 IE
 • Pertussistoksoid (PTxd) 25 mikrogram
 • Filamentøst hemagglutinin 25 mikrogram
 • Poliovirus D-antigen:
  • Inaktiveret type 1 (Mahoney) 40 E
  • Inaktiveret type 2 (MEF-1) 8 E
  • Inaktiveret type 3 (Saukett) 32 E
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid (konjugeret til tetanusprotein) 10 mikrogram.

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Pulver og suspension til injektionsvæske, suspension. 1 dosis. Pakninger med 1 stk. eller 10 stk.

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 30. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI