Annonce

Penthrox


Producent: Mundipharma

Indeholder
Penthrox er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Methoxyflouran

Anvendelse

Penthox anvendes ved moderate til stærke smerter efter tilskadekomst.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som væske til inhalationsdamp.

Voksne. 1 beholder (3 ml) inhaleres ved hjælp af den medfølgende forstøver.

Bemærk:

  • Ved behov kan endnu en beholder inhaleres, men der bør højst bruges 5 beholdere om ugen, og anvendelse flere dage i træk frarådes.
  • Virkningen indtræder efter 6-10 inhalationer. Inhalation af 3 ml giver smertestillende virkning i 25-30 minutter, men man vurderer selv behovet for smertelindring, og pauser i inhalationen anbefales, så der anvendes lavest mulige dosis.
  • For klargøring og brug af Penthrox-inhalatoren, se indlægssedlen.
  • Forsigtighed til ældre pga. risiko for blodtryksfald.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Følelse af beruselse, Opstemthed, Søvnighed, Talebesvær
Hovedpine, Hukommelsesbesvær
Lavt blodtryk
Hoste
Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Depression, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Dobbeltsyn
Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans
Ikke kendt
Forstyrrelser i sammenhængen mellem fx identitet og hukommelse eller sanseoplevelser og erkendelse, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Uro og rastløshed
Bevidsthedssvækkelse
Ændringer i blodtrykket
Forhøjet urinsyre i blodet
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade
For lidt ilt i blodet
Nyresvigt
Sløret syn, Ufrivillige øjenbevægelser

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

  • hvis man ikke er ved fuld bevidsthed
  • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
  • ved hjerte-karsygdomme
  • hvis man har en kendt eller formodet arvelig disposition for den sjældne komplikation malign hypertermi, hvor legemstemperaturen under bedøvelsen kan stige til dødeligt niveau.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Den præcise mekanisme bag virkningen er ikke afklaret.Lægemiddelformer

Væske til inhalationsdamp. 1 flaske indeholder 3 ml methoxyfluran 99,9%.Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Samtidig brug af visse bedøvelsesmidler (sevofluran og desfluran) og visse antibiotika (fx tetracyclin og gentamicin) skal undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 3 ml + inhalator
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke væske til inhalationsdamp99,9 %, 3 ml
Pris i kr. 312,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI