Annonce

Pentiro, komb.


Producent: Stada

Indeholder
Pentiro er et middel mod Parkinsons sygdom. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Carbidopa
Entacapon
Levodopa

Anvendelse

Pentiro anvendes ved Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

Doseringen er individuel og justeres efter behov, dog højst 7 tabletter i døgnet.

Bemærk:

 • Det anbefales, at Pentiro indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Pentiro sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Ledsmerter, Muskelsmerter
Ufrivillige rykkende bevægelser
Urinen farves rødbrun
Almindelige (1-10%)
Træthed
Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Forværring af for lavt blodtryk**, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser
Depression, Faldtendens, Forvirring, Forværret parkinsonisme, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Mareridt, Psykiske ændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nervebetændelse fx på arme og ben
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverpåvirkning
Ikke kendt
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***
Hudkræft****, Modermærkekræft****

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Pentiro med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling.

***** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent. 


Bør ikke anvendes

Pentiro bør ikke anvendes:

 • hvis man har svære hjertekramper
 • hvis man er konfus
 • hvis man har en depression eller akutte psykoser
 • ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet (T½) for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon,
 • 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.


Særlige advarsler

Pentiro skal anvendes med forsigtighed:

 • hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser
 • ved alvorlige lungesygdomme
 • ved astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen. Forsigtighed tilrådes bl.a. i forbindelse med bilkørsel.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod psykoser nedsætter virkningen af Pentiro. Omvendt kan Pentiro også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Pentiro bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (isocarboxacid) og kun med forsigtighed med MAO-hæmmere mod Parkinsons sygdom (rasagilin og selegilin).
 • Pentiro kan øge bivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Hvis du tager jernholdige midler, skal disse tages mindst 4 timer før eller efter indtagelse af Pentiro, da jern ellers kan nedsætte virkningen af din parkinson-behandling.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter100+25+200 mg 100 stk. 143,95
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter100+25+200 mg 130 stk. 93,90
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter150+37,5+200 mg 130 stk. 219,70

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI