Annonce

Plegridy


Producent: Biogen

Indeholder
Plegridy er et middel mod multipel sklerose.

Virksomme stoffer
Peginterferon beta-1a

Anvendelse
 • Plegridy anvendes til voksne med Multipel sklerose.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.

Voksne:

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 63 mikrogram som første dosis, efter 2 uger gives 94 mikrogram som anden dosis og derefter 125 mikrogram som tredje dosis. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 125 mikrogram hver anden uge. 

Bemærk: 

 • Der fås en startpakke med de 2 første doser (63 mikrogram og 94 mikrogram).
 • Hvis en dosis glemmes, skal du tale med din læge.
 • Der må ikke tages to doser med under 7 dages interval.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forhøjet temperatur, Influenzalignende symptomer(inkl. led- og muskelsmerter), Kraftesløshed, Kulderystelser, Reaktioner på indstiksstedet(smerter, hævelse, varme, ødem)
Ledsmerter, Muskelsmerter
Hovedpine
Rødme
Almindelige (1-10%)
Feber, Smerter
Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Depression
Hudkløe, Hårtab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodpropper og blødning i de små kar**
Påvirkning af nyrerne, Åreforkalkning i nyrernes blodkar
Ikke kendt
Forhøjet tryk i lungekredsløbet**
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Der er rapporteret tilfælde af ændring i hudens følesans, nethindeforandringer, blodpropper, autoimmun leverbetændelse eller dårligt fungerende lever, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, alvorlig hudreaktion og alvorlig bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus (SLE)) ved brug af interferon generelt, men hyppigheden er ikke kendt.

* Der er set tilfælde af blodpropper og blødning i de små kar og slimhinder, herunder dødelige tilfælde, i forbindelse med interferon-beta-præparater.

** Denne bivirkning ses ved alle interferon-præparater.


Bør ikke anvendes

Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression  bør midlet ikke anvendes.

Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke immunsystemet, men virkemåden er ikke klarlagt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 gange længere end for andre interferoner.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte:

 • 1 sprøjte indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).

Injektionsvæske, opløsning, pen:

 • 1 pen indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).


Særlige advarsler
 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Plegridy skal anvendes med forsigtighed ved:
  • krampeanfald
  • ved dårligt kontrolleret epilepsi
  • depressive symptomer
  • stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen
  • hjertesygdomme.
 • Plegridy kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk. + 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen63/94 mikrogram
Pris i kr. 9.317,70
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i pen125 mikrogram
Pris i kr. 9.317,70
Pakning 1 stk. + 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte63/94 mikrogram
Pris i kr. 9.317,70
Pakning 2 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte125 mikrogram
Pris i kr. 9.317,70Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI