Annonce

Plegridy

L03AB13

Plegridy er et middel mod multipel sklerose.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Plegridy anvendes til voksne med Multipel sklerose.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden.

Voksne:

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 63 mikrogram som første dosis, efter 2 uger gives 94 mikrogram som anden dosis og derefter 125 mikrogram som tredje dosis. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 125 mikrogram hver anden uge. 

Bemærk: 

 • Der fås en startpakke med de 2 første doser (63 mikrogram og 94 mikrogram).
 • Hvis en dosis glemmes, skal du tale med din læge.
 • Der må ikke tages to doser med under 7 dages interval.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet temperatur, Kraftesløshed, Kulderystelser.
Influenzalignende symptomer.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Rødme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Kvalme, Opkastning.
Smerter, Feber.
Leverpåvirkning.
Depression.
Hårtab, Hudkløe.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner.
Muskelkramper.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Påvirkning af nyrerne, Åreforkalkning i nyrernes blodkar.
Blodpropper og blødning i de små kar.
Ikke kendt.Nethindeforandringer.
Leverbetændelse.
Dårligt fungerende lever.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Bindevævssygdom.
Ændring i hudens følesans.
Alvorlig hudreaktion.
Blodpropper, Forhøjet tryk i lungekredsløbet.

* Der er set tilfælde af blodpropper og blødning i de små kar og slimhinder, herunder dødelige tilfælde, i forbindelse med interferon-beta-præparater.

** Denne bivirkning ses ved alle interferon-præparater.

Bør ikke anvendes

Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression  bør midlet ikke anvendes.
Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes.

Særlige advarsler

 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Plegridy skal anvendes med forsigtighed ved:
  • krampeanfald
  • ved dårligt kontrolleret epilepsi
  • depressive symptomer
  • stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen
  • hjertesygdomme.
 • Plegridy kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at påvirke immunsystemet, men virkemåden er ikke klarlagt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 gange længere end for andre interferoner.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Når midlet er taget ud af køleskabet, skal det nå stuetemperatur (ca. 30 minutter), før det indgives. Injektionsvæsken må ikke opvarmes med eksterne varmekilder som varmt vand.
 • Væsken i sprøjten skal være klar og farveløs.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved 2-25°C beskyttet mod lys. Sprøjter og penne, som har været opbevaret uden for køleskab i mere end 30 dage, skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte:

 • 1 sprøjte indeholder 125 mikrogram peginterferon beta-1a* (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).

Injektionsvæske, opløsning, pen:

 • 1 pen indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a* (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).

* Dosis angiver mængden af interferon beta-1a-fraktionen af peginterferon beta-1a uden hensyntagen til den tilkoblede PEG-fraktion.

Hjælpestoffer

Andre:

Eddikesyre : injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram, injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram, injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram, injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram, injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram, injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram1 stk. + 1 stk.9.231,75
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram2 stk.9.231,75
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram2 stk.9.231,75

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 28. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI