Annonce

Polivy

L01FX14

Polivy er et middel til immunterapi (antistof).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Polivy anvendes til behandling af

 • Bestemte former for lymfekræft.
 • Midlet anvendes i kombination med andre kræftmidler.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

Voksne

 • 1,8 mg/kg legemsvægt hver 3. uge
 • Infusionen forløber sædvanligvis over 90 minutter.

Bemærk:

 • For at modvirke bivirkninger i forbindelse med selve infusionen vil du blive forbehandlet med antihistamin og febernedsættende middel fx paracetamol.
 • Overfølsomhedsreaktioner kan medføre pause eller ophør med behandlingen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Infektioner med herpesvirus, Luftvejsinfektion.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Vægttab.
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Lungebetændelse, Hoste.
Hårtab.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Sløret syn.
Betændelse i huden, Blodforgiftning, Infektion med Cytomegalovirus.
Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Urinvejsinfektion.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Væskeophobning i fx arme og ben.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis

 • du har en alvorlig infektion.

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

 • Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 9 måneder efter afslutning af behandlingen.
 • Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen, hvis deres partner er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Celledræbende middel, som er koblet til et bærestof, der fører det celledræbende middel hen til kræftcellerne. Her bliver det celledræbende middel frigivet i kræftcellen, hvor det forhindrer kræftcellen i at dele sig, hvorefter den går til grunde.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 30 mg eller 140 mg polatuzumab vedotin.

Hjælpestoffer

Andre:

Polysorbat 20 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 140 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 140 mg
Succinsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 140 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 30 mg1 stk.19.867,95
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 140 mg1 stk.92.655,30

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 9. jun. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI