Annonce

Pradaxa®

B01AE07

Virksomme stoffer

Anvendelse

Pradaxa® er et blodfortyndende middel, et direkte oralt antikoagulantia (DOAK), som anvendes til:

 • Forebyggelse af blodpropper hos patienter, der får indsat kunstigt hofte- eller knæled.
 • Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener (DVT) og i lungerne (LE).
 • Forebyggelse af blodpropper hos specielle grupper af patienter med hjerteflimmer/-flagren.

Læs mere om Blodfortyndende midler.

Doseringsforslag

Findes som kapsler og overtrukket granulat.


Voksne

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.


Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt

Hjerterytmeforstyrrelser

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.

Børn og unge 0-18 år

Behandling og forebyggelse af blodpropper.

 • Dosis afhænger af barnets alder og vægt.
 • Overtrukket granulat kan bruges, hvis barnet ikke kan synke kapslerne hele.

Bemærk:

Kapsler

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes. Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug.

Overtrukket granulat

 • Overtrukket granulat kan anvendes til børn under 12 år, så snart barnet kan synke blød mad.
 • Granulatet skal blandes med mad før indtagelse, og må kun blandes med æblejuice eller den bløde mad, der er nævnt i brugsanvisningen (ikke mælkeprodukter).
 • Efter blanding med mad eller æblejuice skal Pradaxa® gives inden for 30 minutter.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Blødning fra endetarmen, Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Diarré, Kvalme.
Blod i urinen.
Næseblod.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Blodansamling, Hjerneblødning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ophostning af blod.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang.

Bør ikke anvendes

Pradaxa® bør ikke anvendes:

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du har kunstige hjerteklapper.

Særlige advarsler

 • Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunktion undersøges.
 • Forsigtighed ved øget tendens til blødning
 • Forsigtighed ved samtidig behandling for spiserørskatar eller betændelse i mavens slimhinde.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og voksne med vægt mindre end 50 kg.
 • Behandling med Pradaxa® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen først vurdere, om du må behandles med Pradaxa®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Pradaxa®.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Ved forkert brug, er set eksempler på blødning, der har medført død.
 • Skal du opereres, skal du måske holde pause med Pradaxa®. Tal med din læge.

Nedsat leverfunktion

Midlet må ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Pradaxa® må ikke tages samtidig med svampemidler (itraconazol, ketoconazol), dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) og kombinationen glecaprevir/pibrentasvir (middel mod HIV) samt visse andre blodfortyndende midler.
 • Samtidig behandling med blodfortyndende og blodpladehæmmende midler (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel og ticagrelor) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med et NSAID (midler mod gigt og smerter) kan øge risikoen for blødning og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et NSAID, mens du får Pradaxa®, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med midler mod depression (SSRI og SNRI) kan muligvis øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med rifampicin (antibiotikum), naturlægemidler, som indeholder perikon og midler mod epilepsi (carbamazepin og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Pradaxa®.
 • Samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), tacrolimus (middel mod afstødning af organer) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) forstærker virkningen af Pradaxa®.
 • Samtidig behandling med posaconazol (svampemiddel) og proteaseinhibitorer, fx ritonavir (middel mod HIV), er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 11-17 timer.

Håndtering og holdbarhed

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.

Holdbarhed

Kapsler

 • Pradaxa® kapsler skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket eller plastbeholderen lige inden brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når plastbeholderen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 4 måneder.

Overtrukket granulat

 • Kan blandes med blød mad eller æblejuice og skal gives inden for 30 min.
 • Når aluminiumsposen med overtrukket granulat er åbent, skal granulat anvendes inden for 6 måneder.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

Overtrukket granulat. 1 brev indeholder indeholder 20 mg, 30 mg 40 mg, 50 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)Overtrukket granulat 20 mg60 stk.2.842,90
(Recept)Overtrukket granulat 30 mg60 stk.2.842,90
(Recept)Overtrukket granulat 40 mg60 stk.2.842,90
(Recept)Overtrukket granulat 50 mg60 stk.2.842,90
(Recept)Overtrukket granulat 110 mg60 stk.2.842,90
(Recept)Overtrukket granulat 150 mg60 stk.2.842,90
(Recept)hårde kapsler 75 mg60 stk. (blister)729,50
(Recept)hårde kapsler 75 mg60 stk. (blister) (2care4)733,75
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister)609,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (2care4)642,60
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (2care4)656,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (Orifarm)598,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (Orifarm)747,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (Abacus)606,10
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk. (3 x 60) (blister)2.003,50
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk.(3x60)(blister)(Abacus1.903,55
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk. (blister) (Orifarm)2.140,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (Orifarm)Udgået 17-04-2023
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (blister)659,75
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (Paranova)Udgået 09-01-2023
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (blister) (Orifarm)638,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Abacus)1.868,90
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Orifarm)1.934,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Paranova)1.933,05
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (3 x 60) (blister)1.908,50

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 75 mg
PrægR75,
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.6 x 18
hårde kapsler 75 mg
hårde kapsler 110 mg
PrægR110,
KærvIkke relevant
Farvelyseblå
Mål i mm.6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg
hårde kapsler 150 mg
PrægR150,
KærvIkke relevant
Farvelyseblå, hvid
Mål i mm.7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg

Revisionsdato

fr. 6. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 15. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI