Annonce

Prednisolon "DAK"

H02AB06

Prednisolon "DAK" er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Prednisolon "DAK" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse) og leverbetændelse.
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedtrappes.

Bemærk: 

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Væksthæmning.
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær.
Nedsatte symptomer ved infektioner.
Infektioner.
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glukose.
Knogleskørhed, Muskelsygdom.
Bylder i lungerne.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, Forhøjet antal hvide blodlegemer.
Hjertesvigt.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Sårhelingsproblemer.
Svampeinfektion.
Vægtøgning.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Øget appetit.
Depression, Opstemthed, Psykoser.
Natlig vandladning.
Betændelse i huden, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Hududslæt, Lyse streger i huden, Tynd hud, Udvidelse af de små kar i huden, Uønsket hårvækst hos kvinder, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesår.
Allergiske reaktioner.
Diabetes, Forværret diabetes, Porfyri.
Nedbrydning af knoglevæv.
Hallucinationer, Humørsvingninger, Manier, Personlighedsændringer.
Nyresten.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Grøn stær.
Seneskader.
Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven.
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse.
Blodprop.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodprop i hjertet, Langsom puls, Sygdom i hjertemuskulaturen.
Sløret syn, Stressøje, Udstående øjne.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Alvorlig hudreaktion.
Syreophobning i blodet.
Sklerodermisk renal krise - alvorlig tilstand med nyresvigt og forhøjet blodtryk.
Bevidsthedstab, Epileptisk anfald, Øget tryk i hjernen.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Kredsløbschok.
 1. Hos patienter med lungekræft.
 2. Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod smerter) og/eller forværring af eksisterende mavesår.
 3. Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.
 4. Er set ved brug af høje doser til børn.
 5. Er forekommet ved systemisk sklerose.

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Prednisolon "DAK" kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Prednisolon "DAK".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Prednisolon "DAK" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Prednisolon "DAK" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Prednisolon "DAK" og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids brug. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) prednisolon.

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 25 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 5 mg100 stk.60,10
(Recept)tabletter 25 mg10 stk.41,90
(Recept)tabletter 25 mg100 stk.158,65

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 5 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
tabletter 5 mg
tabletter 25 mg
Prægintet præg
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 10
tabletter 25 mg

Revisionsdato

to. 9. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI