Annonce

Prednison "DAK"


Producent: Takeda Pharma

Indeholder
Prednison "DAK" er et binyrebarkhormon.

Virksomme stoffer
Prednison

Anvendelse
 • Prednison "DAK" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme og sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse).
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.

Dosering

Findes som tabletter.

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedtrappes.

Bemærk: 

 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. 
 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.


Mulige bivirkninger
Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige (over 10%)
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Forhøjet antal hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader
Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose, Væksthæmning(hos børn)
Knogleskørhed, Muskelsygdom
Infektioner, Nedsatte symptomer ved infektioner
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær
Almindelige (1-10%)
Forhøjet blodtryk, Hjertesvigt
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Depression, Opstemthed, Psykoser
Betændelse i huden, Hududslæt, Lyse streger i huden, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Sårhelingsproblemer, Tynd hud, Udvidelse af de små kar i huden(generelt i hud - men kan også være andre steder), Øget svedtendens
Natlig vandladning, Nedsat funktion af kønskirtlerne(kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lyst og evt rejsningsbesvær hos mænd)
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesår
Forværret diabetes, Sukkersyge
Nedbrydning af knoglevæv
Hallucinationer, Manier, Personlighedsforstyrrelser
Allergiske reaktioner, Svampeinfektion
Nyresten
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion
Seneskader
Hukommelsesbesvær
Grøn stær
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom), Udstående øjne
Epileptisk anfald, Øget tryk i hjernen
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Sklerodermisk renal krise - alvorlig tilstand med nyresvigt og forhøjet blodtryk*
Ikke kendt
Sløret syn

* Er forekommet ved systemisk sklerose.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som prednison har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge. Denne tilstand er set i meget sjældne tilfælde.

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. Hvis du udsættes for smitte med skoldkopper eller mæslinger, skal du kontakte lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids brug. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Binyrebarkhormoner, der indtages gennem mund, endetarm eller ved indsprøjtning i en blodåre eller i en muskel, medfører udelukkelse fra sportsstævner, medmindre der er givet dispensation (TUE).


Virkning

Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme. Halveringstiden I blodet (T½) for prednison er 1 time. Prednison bliver i leveren omdannet til prednisolon, der er det virksomme binyrebarkhormon. Halveringstiden I blodet (T½) for prednisolon er 3-4 timer.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) prednison.Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).

Immunforsvaret

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

Risiko for knogleskørhed

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

Særlige patientgrupper

 • Man bør undgå behandling med binyrebarkhormoner ved Cushings sygdom (da tilstanden kan forværres) samt om muligt ved kramper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende nyrer.
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bla. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

Ophør med behandlingen

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

Øvrige

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Ved dårligt fungerende lever bør prednisolon anvendes.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Prednison "DAK".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Prednison "DAK" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Prednison "DAK" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Prednison "DAK" og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter5 mg 100 stk. 94,45
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter25 mg 100 stk. 299,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI