Annonce

Prevymis


Producent: MSD

Indeholder
Prevymis er et middel mod virusinfektioner.

Virksomme stoffer
Letermovir

Anvendelse

Prevymis anvendes til:

 • Forebyggelse af infektion med cytomegalovirus (CMV)) hos voksne, som fornylig har gennemgået en stamcelletransplantation.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne

 • Sædvanligvis 480 mg 1 gang i døgnet.
 • Nedsat dosis på 240 mg 1 gang i døgnet, hvis du er i samtidig behandling med ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation).
 • Behandling med Prevymis begynder på transplantationsdagen eller senest 28 dage derefter.
 • Behandlingen fortsættes indtil 100 dage efter transplantationen.

Bemærk:

 • Tabletter
  • Skal synkes hele med et glas vand.
  • Må ikke knuses eller tygges.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis det endnu ikke er tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis tidspunktet for næste dosis er nået, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbelt dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Væskeophobning i fx arme og ben
Svimmelhed
Overfølsomhed


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme dannelsen af cytomegalovirus.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 240 mg eller 480 mg letermovir.

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (á 12 ml) indeholder 240 mg letermovir.Særlige advarsler

Under behandlingen med Prevymis skal du til kontrol:

 • én gang om ugen indtil 14 uger efter transplantationen
 • derefter én gang hver anden uge indtil 24 uger efter transplantationen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Bør ikke anvendes ved samtidigt dårligt fungerende llever og nyrer.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Brug af andre lægemidler afhænger af, om Prevymis tages uden eller sammen med ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation). Ved samtidig behandling med ciclosporin skal dosis af Prevymis nedsættes, se Dosering.

ALTID ved brug af Prevymis - enten uden eller med ciclosporin:

 • Prevymis må ikke tages sammen med pimozid (middel mod psykoser), sekalealkaloider eller naturlægemidler med perikon.
 • Prevymis kan øge virkningen af en række lægemidler, og derfor skal dosis af disse eventuelt ændres under behandling med Prevymis:
  • alfentanil (smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse)
  • fentanyl (stærkt smertestillende middel)
  • midazolam mundhulevæske (middel mod krampeanfald),
  • visse midler mod afstødning af organer efter transplantation (sirolimus, tacrolimus),
 • Hvis du tager p-piller, bør de være med indhold af ethinylestradiol og levonorgestrel, da der er risiko for nedsat virkning af andre slags p-piller.
 • Prevymis kan ændre virkningen af repaglinid (middel mod diabetes 2), som derfor ikke bør tages sammen med Prevymis.
 • Ved samtidig brug af Prevymis og phenytoin (middel mod epilepsi) nedsættes virkningen af begge midler, og ændring af dosis kan være nødvendig.
 • Ved samtidig brug af warfarin (blodfortyndende middel), skal INR (blodets evne til at størkne) kontrolleres ekstra hyppigt, da Prevymis kan nedsætte virkningen af warfarin.
 • Prevymis kan nedsætte virkningen af syrepumpehæmmere, og ændret dosis af syrepumpehæmmer kan være nødvendig.
 • Samtidig brug af Prevymis og voriconazol (svampemiddel) kan medføre nedsat virkning af voriconazol. Derfor skal behandlingen følges med ekstra kontrol undervejs.
 • Samtidig brug af Prevymis og bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) eller visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital) kan nedsætte virkningen af Prevymis.

Yderligere KUN ved brug af Prevymis sammen med ciclosporin:

 • Prevymis øger virkningen af statiner, og der gælder følgende ved samtidig brug af statiner:
  • Atorvastatin, rosuvastatin og simvastatin må ikke anvendes sammen med Prevymis og ciclosporin.
  • Pravastatin bør ikke anvendes sammen med Prevymis og ciclosporin.
  • Fluvastatin kan eventuelt bruges sammen med Prevymis og ciclosporin, hvis der anvendes nedsat dosis af fluvastatin og øget kontrol under behandlingen.
 • Dabigatran (blodfortyndende middel) må ikke anvendes sammen med Prevymis og ciclosporin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter240 mg
Pris i kr. 44.621,85
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter480 mg
Pris i kr. 89.226,90
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke konc. til infusionsvæske, opl.240 mg
Pris i kr. 1.766,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI