Annonce

Prezista


Producent: Janssen

Indeholder
Prezista er et middel mod HIV. Proteasehæmmer.

Virksomme stoffer
Darunavir

Anvendelse

Prezista anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).

Voksne og børn over 3 år. Individuel dosering.

Dosis afhænger bl.a. af:

 • Alder
 • Legemsvægt
 • Tidligere behandling
 • Andre HIV-midler, der behandles med, specielt om Prezista tages sammen med ritonavir eller cobicistat.

Yderligere information om dosering kan ses på pro.medicin.dk.

Bemærk:

 • Bør indtages sammen med HIV-midlet ritonavir eller cobicistat sammen med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Diarré
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Træthed
Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed, Påvirkning af bugspytkirtlen
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Nervebetændelse fx på arme og ben, Svimmelhed, Søvnløshed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse
Forhøjet blodtryk, Hjertekrampe, Påvirkning af ekg, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nedsat stofstifte, Udvikling af bryster hos mænd
Knogleskørhed, Ledsmerter
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Søvnighed
Betændelse i huden, Hårtab
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner, Reaktioner fra immunforsvaret
Akut nyresvigt, Nyresten, Påvirkning af nyrerne, Rejsningsproblemer
Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Mundbetændelse
Blodprop i hjertet
Besvimelsesanfald, Forvirring, Humørsvingninger, Kramper
Alvorlig hudreaktion
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.


Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg eller 800 mg darunavir (som ethanolat).

Oral suspension. 1 ml indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat).Særlige advarsler
 • Prezista skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Overfølsomhed over for sulfonamider (antibiotika)
  • Øget tendens til blødning hos patienter med blødersygdom (hæmofili)
  • Ældre.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Brug af anden medicin sammen med Prezista kan være afhængig af, om Prezista anvendes sammen med ritonavir eller cobicistat.

Generelt:

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Prezista, da de kan nedsætte virkningen af Prezista.
 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler kan ændre virkningen af såvel Prezista som af de andre lægemidler. Derfor er der en lang række lægemidler, som Prezista ikke må anvendes sammen med, fx visse antidepressiva.
 • Prezista må ikke anvendes samtidig med visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol) eller dabigatran (blodfortyndende middel), da Prezista øger virkningen af disse.
 • Prezista må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) og visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin). Prezista øger virkningen af de kolesterolsænkende midler (atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin) og midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).
 • Prezista øger virkningen af rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Prezista bør ikke anvendes sammen med everolimus (celledræbende middel) eller blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).

Sammen med ritonavir, desuden:

 • Prezista sammen med ritonavir nedsætter virkningen af fx metadon (stærkt smertestillende middel) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller. Prezista bør derfor ikke anvendes sammen med disse midler.
 • Prezista sammen med ritonavir øger virkningen af digoxin (hjertemiddel).

Sammen cobicistat, desuden:

 • Prezista sammen med cobicistat må ikke tages sammen med en række andre HIV-midler.
 • Ved samtidig brug af en række HIV-midler og Prezista sammen med cobicistat nedsættes nyrernes funktion.
 • Prezista sammen med cobicistat kan forøge virkningen af metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Prezista sammen med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva (amitriptylin, imipramin og nortriptylin).
 • Ved samtidig brug af Prezista og metformin (middel mod diabetes 2) kan det være nødvendigt at ændre dosis af metformin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter600 mg
Pris i kr. 5.637,65
Pakning 60 stk.(Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter600 mg
Pris i kr. 7.075,70
Pakning 60 stk. (Orifarm)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter600 mg
Pris i kr. 7.097,15
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter800 mg
Pris i kr. 3.764,00
Pakning 200 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke oral suspension100 mg/ml
Pris i kr. 3.301,70

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 600 mg
filmovertrukne tabletter 800 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI