Annonce

Primperan®


Producent: Sanofi

Indeholder
Primperan® er et mave- og tarmmiddel.

Virksomme stoffer
Metoclopramid

Anvendelse
 • Primperan® anvendes til forebyggelse eller behandling af kvalme og opkastning efter operation eller i forbindelse med migræneanfald.
 • Kan anvendes til børn ved kvalme og opkastning i forbindelse med kemo- eller strålebehandling eller efter operation, i de tilfælde, hvor andre midler ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.

 • Voksne. Sædvanligvis 10 mg højst 3 gange i døgnet.
 • Børn. Sædvanligvis 0,1-0,15 mg pr. kg legemsvægt højst 3 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Må ikke anvendes til børn under 1 år
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Diarré, Mundtørhed
Lavt blodtryk
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Depression, Motorisk uro, Parkinsonisme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Langsom puls
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Bevidsthedstab, Hallucinationer, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Overfølsomhed
Udebleven menstruation
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Forvirring, Kramper
Ikke kendt
Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertestop, Påvirkning af ekg
Udvikling af bryster hos mænd
Besvimelsesanfald, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Selvmordsadfærd, Ufrivillige bevægelser(ved langtidsbehandling, især hos ældre)
Allergiske reaktioner(herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok))

Bør ikke anvendes

Primperan® bør ikke anvendes

 • hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • ved Epilepsi, idet Primperan® kan nedsætte krampetærsklen
 • ved Parkinsons sygdom, idet symptomerne kan forværres.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker fremmende på tømningen af mavesækken og øger tarmens funktion ved at påvirke dopaminreceptorer i mave-tarmkanalen og i hjernen.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 5-15 minutter (injektionsvæske) og ca. 1 time (tabletter).
 • Virkningen varer i ca. 8 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 4-6 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg metoclopramidhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Primperan® nedsætter virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom). De to stoffer må ikke anvendes sammen.
 • Primperan® må ikke anvendes sammen med midler mod psykoser.
 • Primperan® øger risikoen for bivirkninger af tacrolimus og ciclopsorin (midler mod afstødning efter organtransplantation).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), antihistaminer og stærke smertestillende midler (opioider) forstærker den sløvende virkning af Primperan®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 12 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.5 mg/ml
Pris i kr. 67,40Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI