Annonce

Prometazin "Orifarm"


Producent: Orifarm Generics

Indeholder
Prometazin "Orifarm" er et middel mod transportsyge. Antihistamin.

Virksomme stoffer
Promethazin

Anvendelse

Prometazin "Orifarm" anvendes ved transportsyge, dvs. søsyge, køresyge og luftsyge, ved søvnløshed samt ved visse former for svimmelhed (Menières sygdom). Kan også benyttes ved overfølsomhedsreaktioner, især nældefeber og høfeber, men da midlet virker sløvende, foretrækkes andre antihistaminer i de fleste tilfælde.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Transportsyge

 • Voksne. Sædvanligvis 25 mg.
 • Midlet tages 30-60 minutter før afrejse.Søvnløshed

 • Voksne. 25 mg før sengetid.

Overfølsomhed

 • Voksne. Sædvanligvis 25 mg 2-4 gange i døgnet.

Bemærk: 

Må kun anvendes til børn efter lægens anvisning.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Døsighed
Mundtørhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Uskarpt syn
Svimmelhed
Manglende vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodmangel
Sløret syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergiske reaktioner
Ikke kendt
Hjerterytmeforstyrrelser
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Overfølsomhed over for sollys
Lavt blodtryk
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Spisevægring
 • Børn: Visse bivirkninger (bl.a. mundtørhed og manglende vandladning) ses oftest hos småbørn, mens rastløshed, mareridt og forvirring kan ses hos større børn.
 • Ældre: Forvirring og bivirkninger som bl.a. mundtørhed og manglende vandladning ses oftere hos ældre.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes til børn under 2 år (pga. risiko for hæmning af vejrtrækningen) og ved hæmmet centralnervesystem.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør undgås de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning og sløvhed hos barnet. Kan anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må tappes.


Virkning
 • Virker ved at hæmme virkningen af histamin og andre signalstoffer i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-14 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg promethazinhydrochlorid. Særlige advarsler
 • Forsigtighed ved grøn stær og vandladningsbesvær hos patienter med forstørret prostata.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved:
  • Sygdom i kranspulsåren
  • Hæmmet vejrtrækning
  • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
  • Søvnapnø (korte pauser i vejrtrækningen under søvn)
  • Tidligere misbrug, da misbrug af midlet er forekommet
  • Øget tendens til kramper.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning og bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Prometazin "Orifarm" øger virkningen af visse midler mod depression samt MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner). Phenergan® bør ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Prometazin "Orifarm" forstærker den sløvende virkning af beroligende midler, midler mod psykoser og sovemidler.
 • Prometazin "Orifarm" kan nedsætte virkningen af pyridostigmin (middel mod myasthenia gravis) samt donepezil, rivastigmin og galantamin (midler mod demens).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mgOrifarm Generics
Pris i kr. 41,80

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI