Annonce

Promixin®


Producent: Nigaard

Indeholder
Promixin® er et antibiotikum mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Polymyxin.

Virksomme stoffer
Colistimethatnatrium

Anvendelse

Pulver til infusionsvæske (indsprøjtning)

 • Promixin® anvendes til hospitalsbehandling af:
  • lungebetændelse
  • urinvejsinfektioner.

Pulver til opløsning til nebulisator (inhalation)

 • Promixin® anvendes til behandling af:
  • lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose.

Dosering

Findes som pulver til infusionsvæske og pulver til opløsning til nebulisator.Pulver til infusionsvæske (indsprøjtning)

 • Voksne og unge
  • Sædvanligvis 9 mill. IE i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Børn med legemsvægt under 40 kg
  • Sædvanligvis 75.000-150.000 IE pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.

Pulver til opløsning til nebulisator (inhalation)

 • Voksne og børn over 2 år
  • Sædvanligvis 1-2 mill. IE 2-3 gange i døgnet.
 • Børn under 2 år
  • 0,5-1 mill. IE 2 gange i døgnet. Højst 2 mill. IE i døgnet.
 • Bemærk:
  • Opløsning til nebulisator inhaleres ved hjælp af forstøverapparat (nebulisator).


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Smagsforstyrrelser*
Hoste*, Irritation i halsen*, Talebesvær*, Åndenød*
Muskelsvaghed**
Hovedpine**, Ændring i hudens følesans**
Hudkløe**
Forhøjet kreatinin i blodet**, Påvirkning af nyrerne**
Almindelige (1-10%)
Feber*, Kraftesløshed*, Træthed*
Kvalme*, Opkastning*
Astma*, Muskelsammentrækninger i luftrørene*, Ophostning af blod*, Trykken for brystet*
Ledsmerter*
Svimmelhed*
Tinnitus*
Ikke almindelige (0,1-1%)
Tandsmerter*
Angst*, Kramper*, Søvnighed*
Overfølsomhed*
Sjældne (0,01-0,1%)
Nyresvigt**
Ikke kendt
Svamp i munden*
Besvær med at styre arme og ben**

* Kun set efter inhalation af opløsning til nebulisator.

** Kun set efter indsprøjtning af infusionsvæske.


Bør ikke anvendes

Promixin® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for polymixiner, som er den type antibiotika, som  Promixin® tilhører.
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er sædvanligvis 3-4 timer; men hos kritisk syge kan den være forlænget til 9-18 timer.


Lægemiddelformer

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium.

Pulver til opløsning til nebulisator. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium.Særlige advarsler

Promixin® skal anvendes med forsigtighed ved:

 • Dårligt fungerende nyrer.
 • Den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.
 • Forud for inhalation af Promixin® anbefales det at anvende et astmamiddel, der afslapper den glatte muskulatur i lungerne, så luftpassagen lettes.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Promixin® kan forlænge virkningen af visse muskelafslappende mider.
 • Samtidig brug af antibiotika, der kan beskadige nyrerne (fx aminoglykosider og vancomycin), øger risikoen for nyreskader.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til infusionsvæske, opl.1.000.000 IE 10 stk. 985,55
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til opløsning til nebulisator1.000.000 IE 30 stk. uden disc 2.348,40
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til opløsning til nebulisator1.000.000 IEOrifarm 30 stk. uden disc 2.222,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til opløsning til nebulisator1.000.000 IE2care4 30 stk. uden disc 2.152,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted pulver til opløsning til nebulisator1.000.000 IE2care4 30 stk. med disc Udgået 08-10-2018

Substitution
pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE
TadimParallelimport Colistimethatnatrium


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI