Annonce

Prothiaden®


Producent: Teofarma

Indeholder
Prothiaden® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.

Virksomme stoffer
Dosulepin

Anvendelse

Prothiaden® anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og kapsler.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 75 mg 1-2 timer før sengetid, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 75-225 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Lavt blodtryk
Ikke kendt
Ophobning af galde
Blodtryksfald når man rejser sig, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forværrede psykotiske symptomer, Kramper, Let øget stemningsleje, Manier, Rysten, Selvmordstanker eller -adfærd
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær
Grøn stær, Uskarpt syn
 • Visse bivirkninger, fx døsighed kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Dosulepin bliver i kroppen omdannet til flere andre aktive stoffer, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 24 timer for dosulepin og ca. 50 timer for de andre aktive stoffer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg dosulepinhydrochlorid.

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg dosulepinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi eller andre former for kramper kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Forhøjet tryk i øjet
  • Grøn stær
  • Manglende vandladning
  • Sygdomme i skjoldbruskkirtlen
  • Tidligere mani/hypomani.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Prothiaden®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Prothiaden®.
 • Prothiaden® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Prothiaden® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Prothiaden® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter75 mg
Pris i kr. 217,20
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 91,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI