Annonce

Quinsair


Producent: Chiesi

Indeholder
Quinsair er et antibiotikum mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Levofloxacin

Anvendelse

Quinsair anvendes til behandling af:

 • Lungeinfektioner hos voksne med cystisk fibrose.

Doseringsforslag

Findes som inhalationsvæske.

Voksne

 • 240 mg 2 gange i døgnet i 28 dage.
 • Dosis bør tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Efter 28 dages behandling holdes en pause på 28 dage.

Bemærk

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 8 timer til tidspunktet for næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 8 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du tager flere typer inhalationsmedicin, bør rækkefølgen være:
  • bronkieudvidende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • evt. dornase alfa
  • Quinsair
 • Inhalationsvæsken inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes for ældre over 65 år og børn under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hoste, Nedsat evne til at tømme lungerne hurtigt, Øget sekret i luftvejene, Åndenød
Kraftesløshed, Ophostning af blod, Træthed
Nedsat appetit
Smagsforstyrrelser
Vægttab
Almindelige (1-10%)
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Ledsmerter, Muskelsmerter
Dårligt fungerende lunger, Hivende vejrtrækning, Talebesvær
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Feber, Svimmelhed
Tinnitus
Betændelse i og omkring skeden, Svampeinfektion i skeden
Forhøjet kreatinin i blodet
Hovedpine
Hududslæt
Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Depression, Forvirring, Nervøsitet, Søvnighed
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i ribbensleddene
Påvirkning af ekg
Leverbetændelse, Leverpåvirkning*
Overfølsomhed**
Høretab
Tilstoppede luftveje
Påvirkning af nyrerne
Svamp i munden
Synsforstyrrelser
Rysten
Sjældne (0,01-0,1%)
Psykoser, Uro og rastløshed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Lavt blodtryk
Kramper, Muskelsvaghed
Ændring i hudens følesans
Ikke kendt
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Allergisk lungebetændelse
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ledbetændelse, Nedbrydning af muskelvæv
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben***, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget tryk i hjernen
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys
Koma pga. for lavt blodsukker
Dårligt fungerende lever
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Seneskader, Skade på senevæv
Smerter
Mundbetændelse
Selvmordstanker eller -adfærd
Besvimelsesanfald, Karbetændelse
Synstab****
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser

* Leverpåvirkning er især set hos patienter med andre alvorlige sygdomme, fx blodforgiftning.

** Overfølsomhed kan omfatte alvorlige, dødelige overfølsomhedsreaktioner, fx allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet eller anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand).

*** Behandling med Quinsair skal ophøre, hvis der opstår nervebetændelse, fx på arme og ben.

**** Synstab har været forbigående.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Quinsair.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Quinsair bør ikke anvendes, hvis du har:

 • overfølsomhed over for andre fluorquinoloner.
 • haft sygdom i senerne (fx betændelse i en sene) i forbindelse med tidligere behandling med fluorquinoloner.
 • epilepsi.
 • haft den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis på et tidligere tidspunkt.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Halveringstid i blodet (T½) er 5-7 timer.


Lægemiddelformer

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ampul indeholder 240 mg levofloxacin.Særlige advarsler
 • Quinsair skal anvendes med forsigtighed, hvis du har:
  • visse medfødte hjerterytmeforstyrrelser.
  • alvorligt hjertesvigt.
  • blodprop i hjertet.
  • forstyrrelser i saltbalancen, fx for lidt kalium i blodet.
 • Fordele og risici ved brug af Quinsair bliver omhyggeligt vurderet før opstart af behandlingen, hvis du tidligere har haft fx, udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme), eller hvis nogen i din familie har haft udposninger på en pulsåre (aneurismer).
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter din læge/lægevagt i tilfælde af pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter egen læge, hvis du får flg. symptomer under behandling med Quinsair:
  • nedsat appetit, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), mørkfarvet urin, hudkløe og mavesmerter, da de kan være tegn på en leversygdom.
  • smerter, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed i arme og ben, da de kan være tegn på perifer neuropati (nervebetændelse i arme og ben).
  • nedsat syn eller anden påvirkning af øjnene, da du straks skal undersøges af en øjenlæge.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Under samtidig behandling med K-vitamin-antagonister kontrolleres blodets evne til at størkne, som hæmmes af Quinsair.
 • Samtidig brug af lægemidler, der påvirker ekg, øger risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Quinsair øger virkningen af tacrolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer). Derfor kan det være nødvendigt at ændre dosis af tacrolimus.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. + nebulisator
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke inhalationsvæske til nebulisator240 mg
Pris i kr. 32.386,85Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI