Annonce

Rabipur®

J07BG01

Rabipur® er en vaccine mod hundegalskab.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rabipur® anvendes til beskyttelse mod:

 • Hundegalskab (rabies), både:
  • forebyggende inden udlandsrejse
  • til behandling, hvis man har været udsat for smitte. I sidstnævnte tilfælde gives også humant rabies immunglobulin immunglobulin (antistoffer mod rabies).
 • Hundegalskab kan forekomme hos fx:
  • Hunde, katte, ræve, aber og flagermus og overføres til mennesker via bid eller slik på åbne sår eller slimhinder.
  • I Danmark forekommer virus kun hos flagermus, og hundegalskab hos mennesker er ikke set her i landet i mange år.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Samlet antal doser af Rabipur® afhænger af, om de gives forebyggende eller efter udsættelse for smitte.

Forebyggende

 • Grundvaccination
  • Sædvanligvis - 2 doser
   • 1. dosis på dag 0.
   • 2. dosis på dag 7.
   • De 2 doser giver beskyttelse i 1 år.
  • Personer med nedsat immunforsvar - 3 doser
   • 1. dosis på dag 0.
   • 2. dosis på dag 7.
   • 3. dosis på tidligst dag 21 og på senest dag 28.
   • De 3 doser giver beskyttelse i 1 år.
  • Fornyet vaccination
   • Sædvanligvis 1 dosis (svarende til 3. dosis) 12 måneder efter 2. dosis i grundvaccinationen.
   • Den 3. dosis giver beskyttelse i yderligere 5 år.
   • Beskyttelsen kan vedligeholdes ved vaccination med 1 dosis hvert 5. år.

Efter udsættelse for smitte

  • Antal doser af Rabipur® og indledende behandling med rabies immunglobulin (antistoffer mod rabies) er individuel og afhænger af en række forhold, fx:
   • om du tidligere er vaccineret
   • dit immunforsvar.


Beskyttelse

  • Som forebyggende giver 2 doser beskyttelse i ét år.
  • En 3. dosis efter 12 måneder giver yderligere 5 års beskyttelse.
  • Beskyttelsen kan vedligeholdes med én dosis hvert 5. år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Svimmelhed, Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nældefeber.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed.
Ændring i hudens følesans.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Hjernebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Besvimelsesanfald.

Bør ikke anvendes

Rabipur® bør ikke anvendes ved:

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder neomycin (antibiotikum).
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Vaccination bør kun ske i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod rabies-virus.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 dosis med ≥ 2,5 IE inaktiveret rabiesvirus (Flury LEP).

Hjælpestoffer

Andre:

Amphotericin B : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Chlortetracyclin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Kalium-L-glutamat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Dinatriumedetat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Humant albumin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Neomycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Ovalbumin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Polygelin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis
Trometamol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis1 stk.680,15
(Recept)pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2,5 IE/dosis1 stk.Udgået 26-12-2022

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 24. mar. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI