Annonce

Reagila

N05AX15

Reagila er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Reagila anvendes til behandling af skizofreni hos voksne.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Voksne. Sædvanligvis startes med 1,5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges langsomt efter effekt med 1,5 mg ad gangen til højest 6 mg 1 gang i døgnet. Bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Hvis man er i behandling med et andet middel mod psykoser og skal skifte til Reagila, kan det være nødvendigt, at man trapper ud af den gamle behandling, samtidigt med, at man starter og optrapper behandlingen med Reagila.

Bemærk:

  • Der kan gå flere uger, før den fulde effekt ses efter behandlingsstart og dosisændring.
  • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Forsigtighed anbefales.
  • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Motorisk uro, Parkinsonisme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Sløret syn.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Leverpåvirkning, Vægtøgning.
Ændringer i blodets fedtindhold, Nedsat appetit, Øget appetit.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Angst, Søvnforstyrrelser.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem.
Forhøjet tryk i øjet, Synstab, Uskarpt syn.
Nedsat mængde af hormonet TSH - der har betydning for stofskiftet - i blodet, Påvirkning af ekg.
Diabetes, Forhøjet blodsukker.
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Selvmordsadfærd.
Rejsningsproblemer.
Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Nedsat stofskifte.
Grå stær.
Allergiske reaktioner.
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv.
Hukommelsesbesvær, Talebesvær.
Ikke kendt.Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Leverbetændelse.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Hvis der opstår ufrivillige rykkende bevægelser, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

*** Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Alkohol

Midlet kan øge alkohols sløvende virkning på centralnervesystemet. Brug af alkohol under behandlingen frarådes.

Blodtryksændringer

Både for lavt blodtryk, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension) og forhøjet blodtryk er set. Forsigtighed ved brug af midlet, hvis man lider af hjerte-kar-sygdomme, hvor ændringer i blodtrykket spiller en rolle. I de tilfælde bør blodtrykket følges.

Demens

Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen ved behandling med midler mod psykoser.

Forstyrrelser af hjerterytmen

Ved brug af andre midler mod psykoser er der set en særlig type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Forhøjet blodsukker

Stærkt forhøjet blodsukker er set ved brug af midler mod psykoser. Det gælder især hvis man lider af diabetes eller har øget risiko for at få diabetes, hvor blodsukker og HbA1c (langtidsblodsukker) bør kontrolleres jævnligt.

Grå stær

Man skal opsøge øjenlæge, hvis man oplever symptomer på grå stær (fx nedsættelse af synet, overfølsomhed for stærkt lys).

Kramper

Risiko for nedsættelse af krampetærsklen. Bør anvendes med forsigtighed, hvis man tidligere har haft krampeanfald eller er i høj risiko for krampeanfald.

Parkinsons sygdom

Risiko for forværring af symptomerne på sygdommen.

Blodpropper

Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper (fx cancer, overvægt, ved større operationer, hvis man tidligere har haft blodpropper, behandling med p-piller, blodpropper i den nærmeste familie).

Vægtøgning

Kraftig vægtøgning er set ved behandling med Reagila. BMI og taljeomfang bør måles og følges.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Anden medicin, der ikke må bruges sammen med Reagila

En række midler kan påvirke Reagila omsætning i leveren (se evt. Medicinkombinationer) og derved medføre, at Reagila enten ikke virker, eller at virkningen bliver for kraftig. Nogle af disse midler må ikke tages samtidig med Reagila - det gælder bl.a. clarithromycin, erythromycin og rifampicin (antibiotika), diltiazem og verapamil ( calciumblokkere), itraconazol og ketoconazol (svampemidler), ritonavir og efavirenz (midler mod HIV), carbamazepin og phenytoin (midler mod epilepsi).

Midler med søvndyssende virkning

Reagila kan forstærke den søvndyssende virkning af beroligende midler, sovemidler, visse smertestillende midler (morfin eller morfinlignende midler) og antihistaminer.

Anden medicin, hvor virkningen påvirkes af Reagila

Nogle midlers virkning kan påvirkes af Reagila og skal bruges med forsigtighed. Det gælder bl.a. dabigatran (blodfortyndende middel) og digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 10 uger efter behandlingens ophør. Disse anbefalinger er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

  • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
  • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
  • Halveringstiden I blodet () er ca. 8 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg eller 6 mg cariprazin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Allura Red AC (E129) : hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg28 stk. (blister) (Orifarm)548,50
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg28 stk. (blister)987,55
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg28 stk. (blister) (2care4)565,95
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg28 stk. (blister) (Medartuum)666,75
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg30 stk. (blister) (Paranova)737,75
(Recept)hårde kapsler 1,5 mg56 stk. (blister)1.958,30
(Recept)hårde kapsler 3 mg28 stk. (blister)987,55
(Recept)hårde kapsler 3 mg56 stk. (blister)1.958,30
(Recept)hårde kapsler 4,5 mg28 stk. (blister)987,55
(Recept)hårde kapsler 4,5 mg56 stk. (blister)1.958,30
(Recept)hårde kapsler 6 mg28 stk. (blister)987,55
(Recept)hårde kapsler 6 mg56 stk. (blister)1.958,30

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 1,5 mg
PrægGR, 1.5
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.5 x 14,3
hårde kapsler 1,5 mg
hårde kapsler 3 mg
PrægGR, 3
KærvIkke relevant
Farvegrøn, hvid
Mål i mm.5 x 14,3
hårde kapsler 3 mg
hårde kapsler 4,5 mg
PrægGR, 4.5
KærvIkke relevant
Farvegrøn
Mål i mm.5 x 14,3
hårde kapsler 4,5 mg
hårde kapsler 6 mg
PrægGR, 6
KærvIkke relevant
Farvelilla, hvid
Mål i mm.5,8 x 15,9
hårde kapsler 6 mg

Revisionsdato

on. 27. apr. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI