Annonce

Rezolsta, komb.


Producent: Janssen

Indeholder
Rezolsta er et middel mod HIV. Proteasehæmmer. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Cobicistat
Darunavir

Anvendelse

Rezolsta anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af: 

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. 1 tablet i døgnet sammen med et måltid.

Bemærk:

 • Tabletten skal tages senest 30 minutter efter et måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået mindre end 12 timer siden tidspunktet for glemt dosis.
  • Hvis der er gået mere end 12 timer efter tidspunktet for glemt dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Bivirkninger markeret med * i tabellen er ikke set med Rezolsta, men de forventes at kunne forkomme.
Meget almindelige (over 10%)
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Hududslæt(herunder kløende, plettet udslæt med fortykkelse af huden)
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed
Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning, Oppustethed
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Muskelsmerter
Unormale drømme
Hudkløe, Nældefeber
Overfølsomhed
Forhøjet kreatinin i blodet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse*
Diabetes, Forhøjet blodsukker, Udvikling af bryster hos mænd*, Ændringer i blodets fedtindhold
Nedbrydning af knoglevæv*
Alvorlig hudreaktion*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde*

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Darunavir

 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.

Cobicistat

 • Virker ved at øge virkningen af HIV-midlet darunavir.
 • Cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3,5 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat) og 150 mg cobicistat.Særlige advarsler

Rezolsta skal anvendes med forsigtighed ved:

 • Allergi over for sulfonamider
 • Kronisk leverbetændelse
 • Ældre over 65 år
 • Blødersygdom, da der er risiko for øget tendens til blødning
 • Hvis du får alvorlige hudreaktioner, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med Rezolsta sandsynligvis skal ophøre.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række lægemidler, fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), naturlægemidler med perikon eller rifampicin (tuberkulosemiddel) må ikke anvendes sammen med Rezolsta, da de kan nedsætte virkningen af Rezolsta.
 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler, fx amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), domperidon (mave- og tarmiddel), erythromycin (antibiotikum), ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), itraconazol (svampemiddel) eller naloxegol (afføringsmiddel), kan ændre virkningen af såvel Rezolsta som af de andre lægemidler. Midlerne må derfor ikke tages sammen med Rezolsta.
 • Rezolsta må ikke anvendes samtidig med visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol), da Rezolsta øger virkningen af disse.
 • Rezolsta må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) eller visse kolesterolsænkende midler (lovastatin, simvastatin). Rezolsta øger virkningen af andre kolesterolsænkende midler (atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin) og midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).
 • Rezolsta må ikke tages sammen med visse andre HIV-midler, som for at virke skal gives i kombination med et andet middel, der øger HIV-midlets virkning.
 • Rezolsta bør ikke anvendes sammen med bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), everolimus (celledræbende middel), visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban), visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin) eller salmeterol (middel mod astma og KOL).
 • Rezolsta øger virkningen af rifabutin (tuberkulosemiddel), og der bør anvendes nedsat dosis af rifabutin.
 • Ved samtidig brug af maraviroc (middel mod HIV) må dosis af maraviroc højst være 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Rezolsta øger virkningen af methadon (stærkt smertestillende middel).
 • Ved samtidig brug af metformin (middel mod diabetes 2) skal blodsukkeret måles regelmæssigt, og det kan være nødvendigt at justere dosis af metformin.
 • Samtidig brug af SSRI-præparater (midler mod depression) kan medføre nedsat virkning af disse midler mod depression.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter800 mg+150 mg
Pris i kr. 4.365,75

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI