Annonce

Risperidon "Teva"

N05AX08

Virksomme stoffer

Anvendelse

Risperidon "Teva" er et middel mod psykoser.

Risperidon "Teva" anvendes til behandling af:

 • Skizofreni og andre psykoser
 • Maniske faser i forbindelse med bipolar affektiv sindslidelse
 • Vedvarende aggression hos børn og unge, der lider af en adfærdsforstyrrelse og har nedsat intellektuel funktionsevne eller mental retardering
 • Vedvarende aggression ved Alzheimers sygdom (demens), når der er risiko for, at man skader sig selv eller andre.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.


Psykoser

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg i døgnet stigende over flere dage til vedligeholdelsesdosis: Sædvanligvis 4-6 mg i døgnet. Der vil sjældent være brug for doser over 10 mg i døgnet. Højeste dosis er 16 mg i døgnet. Dosis fordeles på 1-2 doser i døgnet.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis kan sættes op med 1 mg i døgnet til normalt 1-2 mg 2 gange i døgnet.

Mani

 • Voksne. Begyndelsesdosis 2 mg 1 gang i døgnet. Doseringen kan justeres med 1 mg i døgnet. med mindst 24 timers interval. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 2-6 mg 1 gang i døgnet. Der vil sjældent være brug for doser over 6 mg i døgnet.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis kan sættes op med 1 mg i døgnet til normalt 1-2 mg 2 gange i døgnet.

Vedvarende aggression hos børn og unge

 • Børn og unge 5-18 år. Vægt under 50 kg. Begyndelsesdosis 0,25 mg 1 gang i døgnet. Doseringen kan justeres med 0,25 mg hver anden dag. Normalt 0,5 mg 1 gang i døgnet, evt. op til 0,75 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn og unge 5-18 år. Vægt over 50 kg. Begyndelsesdosis 0,5 mg 1 gang i døgnet. Doseringen kan justeres med 0,5 mg hver anden dag. Normalt 1 mg 1 gang i døgnet, evt. op til 1,5 mg 1 gang i døgnet.
 • Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.

Vedvarende aggression ved Alzheimers sygdom (demens)

 • Begyndelsesdosis. 0,25 mg 2 gange i døgnet. Doseringen kan justeres med 0,25 mg 2 gange i døgnet hver anden dag til normalt 0,5 mg 2 gange i døgnet, evt. op til 1 mg 2 gange i døgnet. Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Parkinsonisme, Sløvhed, Hovedpine.
Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Øreinfektion.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Sløret syn, Øjenbetændelse.
Mavesmerter, Tandsmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Smerter, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Influenzalignende symptomer, Luftvejsinfektion.
Vægtøgning.
Nedsat eller øget appetit.
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Muskelsmerter.
Motorisk uro, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Angst, Depression, Uro og rastløshed, Søvnforstyrrelser.
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Lungebetændelse, Åndenød, Bihulebetændelse, Hoste, Næseblod, Smerter i øvre luftveje, Tilstoppet næse.
Rødme, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls.
Tinnitus, Øresmerter.
Røde øjne, Øjeninfektion.
Ophobning af fæces i tarmen, Ufrivillig afføring.
Balanceforstyrrelser.
Overfølsomhed, Væskeophobning i ansigtet.
Nedsat mængde røde blodlegemer, Påvirkning af ekg.
Diabetes, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker.
Kramper, Ledstivhed, Muskelsvaghed.
Bevidsthedstab, Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Forvirring, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Manier, Nervøsitet, Talebesvær.
Manglende vandladning.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser, Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd.
Hivende vejrtrækning, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Tilstoppede luftveje.
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem, Hårtab.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Lavt blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Grøn stær, Ufrivillige øjenbevægelser.
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Hævelse af tungen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Infektioner.
Komplikation ved operationer i øjet.
Sukker i urinen.
Bevidstløshed ved sukkersyge, For meget fedt i blodet, For meget insulin i blodet, For meget vand i kroppen med ændring af saltbalancen, Lavt blodsukker.
Nedbrydning af muskelvæv.
Motorisk uro med grimasseren og stive bevægelser.
Følelsesforfladigelse.
Langvarig smertefuld erektion, Manglende orgasme, Menstruationsforstyrrelser.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.
Blodprop i de dybe vener, Blodprop i lungerne.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tarmslyng.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Syreophobning i blodet.
Ikke kendt.Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Sløvhed ses oftere hos børn og unge.
 • Mulig risiko for komplikationer under operationen, hvis man skal opereres for grå stær.

Bør ikke anvendes

Ved stærkt svækket bevidsthed bør midlet ikke anvendes.

Særlige advarsler

 • Anvendes med forsigtighed til ældre, ved hjerte-kar-sygdom, sygdom i hjernen samt ved tendens til kramper.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges.
 • Gives midlet til børn eller unge, skal det jævnligt kontrolleres, at de vokser og udvikles normalt.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Risperidon "Teva", kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (heriblandt visse midler mod depression og visse midler mod svamp) kan øge virkningen af Risperidon "Teva".
 • Visse midler (fx rifampicin (antibiotikum), carbamazepin og phenobarbital (midler mod epilepsi)) kan hæmme virkningen af Risperidon "Teva".
 • Verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Risperidon "Teva" og justering af dosis kan være nødvendig.
 • Det kan være nødvendigt at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Risperidon "Teva" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Risperidon "Teva" kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Risperidon "Teva" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed, når Risperidon "Teva" gives samtidig med furosemid (vanddrivende middel).
 • Ved samtidig behandling med visse midler mod ADHD eller narkolepsi kan der være øget risiko for visse bivirkninger (fx ufrivillige bevægelser), når man ændrer dosis for et af midlerne.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Kan i særlige tilfælde anvendes efter aftale med lægen. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Risperidon bliver i kroppen omdannet til stoffet paliperidon, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 24 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg (delekærv), 3 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) risperidon.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 4 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 1 mg20 stk. (blister)32,00
(Recept)filmovertrukne tabletter 2 mg60 stk. (blister)36,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 3 mg60 stk. (blister)77,80
(Recept)filmovertrukne tabletter 4 mg60 stk. (blister)49,00

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 1 mg
PrægRIS, 1
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
filmovertrukne tabletter 2 mg
PrægRIS, 2
KærvDelekærv
Farvelysebrun
Mål i mm.8 x 8
filmovertrukne tabletter 2 mg
filmovertrukne tabletter 3 mg
PrægRIS, 3
KærvDelekærv
Farvegul
Mål i mm.9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 3 mg
filmovertrukne tabletter 4 mg
PrægRIS, 4
KærvDelekærv
Farvelysegrøn
Mål i mm.10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 4 mg

Revisionsdato

to. 13. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI