Annonce

Rivastigmin "Mylan"


Producent: Mylan

Indeholder
Rivastigmin "Mylan" er et middel til behandling af demens.

Virksomme stoffer
Rivastigmin

Anvendelse

Rivastigmin "Mylan" anvendes til behandling af symptomerne ved demens.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Dosis skal tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed, Vægttab
Fordøjelsesbesvær, Mavesmerter
Angst, Døsighed, Forvirring, Hovedpine, Mareridt, Rysten, Uro og rastløshed
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Besvimelsesanfald, Depression, Faldtendens
Sjældne (0,01-0,1%)
Mavesår
Hjertekrampe
Kramper
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hallucinationer
Urinvejsinfektion
Ikke kendt
Leverbetændelse, Sprængt spiserør(ved alvorlige opkastninger)
Væskemangel
Aggressivitet
 • Mave-tarmbivirkningerne er hyppigst set ved ændringer i dosis og ses oftere hos kvinder end hos mænd. 
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem).


Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg eller 3 mg rivastigmin (som hydrogentartrat).Særlige advarsler
 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær, meget dårligt fungerende lever og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.
 • Hvis man skal skifte fra behandling med plastre til behandling med kapsler pga. kontaktallergi, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler1,5 mg
Pris i kr. 180,15
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler3 mg
Pris i kr. 87,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 1,5 mg
hårde kapsler 3 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI