Annonce

Rivastigmine "Sandoz"


Producent: Sandoz

Indeholder
Rivastigmine "Sandoz" er et middel til behandling af demens.

Virksomme stoffer
Rivastigmin

Anvendelse

Rivastigmine "Sandoz" anvendes til behandling af symptomerne ved demens.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Dosis skal tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Besvimelsesanfald
Hovedpine
Hududslæt
Nedsat appetit
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet(fx rødme og betændelse i huden)
Vægttab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Aggressivitet, Hyperaktivitet
Langsom puls
Væskemangel
Mavesår
Sjældne (0,01-0,1%)
Faldtendens
Meget sjældne (under 0,01%)
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Ikke kendt
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Rødme
Forværret parkinsonisme, Rysten
Hallucinationer
Leverbetændelse
Forhøjet blodtryk
Kramper
Betændelse i bugspytkirtlen
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarmkanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10%. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem).


Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg rivastigmin (som hydrogentartrat).Særlige advarsler
 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær, meget dårligt fungerende lever og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.
 • Hvis man skal skifte fra behandling med plastre til behandling med kapsler pga. kontaktallergi, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 112 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler1,5 mg
Pris i kr. 271,75

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 1,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI