Annonce

Rivotril®


Producent: Roche

Indeholder
Rivotril® er et middel mod epilepsi. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Clonazepam

Anvendelse

Rivotril® anvendes

 • forebyggende mod epileptiske anfald
 • til behandling af ansigtssmerter/trigeminusneuralgi og andre nervesmerter
 •  i visse tilfælde mod ufrivillige muskelbevægelser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og orale dråber (væske til at drikke).

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Øges med 0,5 mg hver 3. dag til højst 6 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,01-0,025 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Vedligeholdelsesdosis. 0,05-0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning
Almindelige (1-10%)
Træthed
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Svimmelhed, Søvnighed
Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Depression, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Talebesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Hårtab
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser(dobbeltsyn)
Sjældne (0,01-0,1%)
Ufrivillig vandladning
Meget sjældne (under 0,01%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Hjertestop, Hjertesvigt
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Hos småbørn og spædbørn kan der ses øget udskillelse af slim fra lunger og spytkirtler.
 • I sjældne tilfælde kan midlet fremprovokere et epileptisk krampeanfald.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • meget dårligt fungerende lunger
 • den sjældne arvelige sygdom, porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.

Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 30-40 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 6 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 2 mg (krydskærv) clonazepam.

Orale dråber. 1 ml indeholder 2,5 mg clonazepam i propylenglycol (1 ml = 25 dråber).Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelse eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, clonidin (migrænemiddel), stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Rivotril®s sløvende virkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 150 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,5 mg
Pris i kr. 95,05
Pakning 150 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,5 mg2care4
Pris i kr. 107,35
Pakning 150 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter0,5 mgOrifarm
Pris i kr. 96,50
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. 104,50
Pakning 105 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg2care4
Pris i kr. 146,00
Pakning 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke orale dråber2,5 mg/ml
Pris i kr. 49,50

Farvestoffer
Brilliant Blue FCF (E133)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI