Annonce

Rivotril®


Producent: Roche

Indeholder
Rivotril® er et middel mod epilepsi. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Clonazepam

Anvendelse

Rivotril® anvendes

 • forebyggende mod epileptiske anfald
 • til behandling af ansigtssmerter/trigeminusneuralgi og andre nervesmerter
 •  i visse tilfælde mod ufrivillige muskelbevægelser.

Dosering

Findes som tabletter og orale dråber (væske til at drikke).

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Øges med 0,5 mg hver 3. dag til højst 6 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,01-0,025 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Vedligeholdelsesdosis. 0,05-0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning
Almindelige (1-10%)
Træthed
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Svimmelhed, Søvnighed
Ufrivillige øjenbevægelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Depression, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Talebesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Hårtab
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser(dobbeltsyn)
Sjældne (0,01-0,1%)
Ufrivillig vandladning
Meget sjældne (under 0,01%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Hjertestop, Hjertesvigt
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Hos småbørn og spædbørn kan der ses øget udskillelse af slim fra lunger og spytkirtler.
 • I sjældne tilfælde kan midlet fremprovokere et epileptisk krampeanfald.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • meget dårligt fungerende lever eller lunger
 • den sjældne arvelige sygdom, porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.

Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.


Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner.Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 30-40 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 6 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 2 mg (krydskærv) clonazepam.

Orale dråber. 1 ml indeholder 2,5 mg clonazepam i propylenglycol (1 ml = 25 dråber).Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelse eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antihistaminer, clonidin (migrænemiddel), stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Rivotril®s sløvende virkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter0,5 mg 150 stk. 86,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter0,5 mg2care4 150 stk. (blister) 86,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter0,5 mgOrifarm 150 stk. (blister) 86,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter2 mg 100 stk. 84,25
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen tabletter2 mg2care4 105 stk. (blister) 87,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen orale dråber2,5 mg/ml 10 ml 50,90

Farvestoffer
Brilliant Blue FCF (E133)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI