Annonce

RoActemra

L04AC07

RoActemra er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) middel mod leddegigt.

Virksomme stoffer

Anvendelse

RoActemra anvendes til behandling af leddegigt (herunder børneleddegigt) alene eller i kombination med gigtmidlet methotrexat i de tilfælde, hvor behandling med andre gigtmidler er utilstrækkelig eller ikke tåles og hos voksne med COVID-19, som har fået systemisk binyrebarkhormon, og som kræver supplerende ilt eller respirator.
Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden og som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne

 • 162 mg 1 gang ugentlig
  eller
 • 8 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 800 mg, 1 gang hver 4. uge.

Børn med legemsvægt over 30 kg

 • 8 mg pr. kg legemsvægt hver 2. eller 4. uge.
 • Pen eller sprøjte: 162 mg hver uge eller hver 2. uge.

Børn med legemsvægt 10-30 kg

 • 10-12 mg pr. kg legemsvægt hver 2. eller 4. uge.
 • Pen eller sprøjte: 162 mg hver 2. eller 3. uge.

Bemærk:

 • Bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Luftvejsinfektion.
For meget kolesterol i blodet.
Hovedpine.
Høfeber.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget blødningstendens, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Øjenbetændelse.
Mavesmerter, Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Kvalme, Sår i munden.
Allergiske reaktioner, Nældefeber.
Betændelse i huden, Helvedesild, Forkølelsessår.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Vægtøgning.
Svimmelhed.
Lungebetændelse, Åndenød, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat stofskifte.
Betændelse i nedre del af tyktarmen, Mavesår, Mundbetændelse.
For meget fedt i blodet.
Nyresten.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Leverskade.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

*Alvorlige allergiske reaktioner er generelt set under 2. til 5. infusion med RoActemra.

Bør ikke anvendes

Ved aktive, svære infektioner bør midlet ikke anvendes (med undtagelse af COVID-19).

Særlige advarsler

 • Der er i sjældne tilfælde set alvorlig leverskade under behandlingen med RoActemra. Derfor skal man straks søge lægehjælp ved tegn på leverskade, fx gulfarvning af øjne og hud (gulsot), mørk urin eller kvalme.
 • Visse vaccinationer bør undgås under behandlingen.
 • Inden behandlingen påbegyndes skal tuberkulose udelukkes.
 • Må kun gives til COVID-19 patienter, som samtidig får binyrebarkhormon, og som ikke samtidig har anden alvorlig infektion eller forhøjede lever- og blodtal.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Samtidig brug af anden medicin, der påvirker dit immunsystem (fx andre biologiske midler) anbefales ikke.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Virker ved at blokere for et bestemt stof, interleukin-6, hvorved betændelsestilstande forbundet med leddegigt hæmmes.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 162 mg tocilizumab.

Injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1 pen indeholder 162 mg tocilizumab.

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg tocilizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Dinatriumphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
L-Arginin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
Natriumdihydrogenphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 162 mg4 stk.9.553,35
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg4 stk.9.553,35
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml4 ml1.145,30
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml10 ml2.817,65
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml20 ml5.589,70

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 23. dec. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI