Annonce

Rybrevant

L01FX18

Rybrevant er et middel til immunterapi (antistof).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rybrevant anvendes til behandling af visse typer lungekræft.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne med legemsvægt under 80 kg

 • De første 4 uger:
  • Sædvanligvis 1.050 mg 1 gang om ugen.
 • Derefter fra og med 5. uge:
  • Sædvanligvis 1.050 mg 1 gang hver 2. uge.

Voksne med legemsvægt over 80 kg

 • De første 4 uger:
  • Sædvanligvis 1.400 mg 1 gang om ugen.
 • Derefter fra og med 5. uge:
  • Sædvanligvis 1.400 mg 1 gang hver 2. uge.

Bemærk:

 • I den første uge vil du få dosis fordelt over 2 dage.
 • Glemt dosis vil blive givet hurtigst muligt.
 • Rybrevant er ikke relevant til børn.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundbetændelse, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen.
Leverpåvirkning.
For lidt calcium i blodet, Nedsat appetit.
Muskelsmerter.
Svimmelhed.
Forandringer af neglene, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser, Ændrede øjenvipper, Øjengener.
Mavesmerter.
For lidt kalium i blodet.
Lungesygdom.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hornhindebetændelse, Årehindebetændelse i øjet.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Reaktioner ved indsprøjtning (infusion)

 • Du vil før hver injektion af Rybrevant få følgende lægemidler til at nedsætte risikoen for bivirkninger i forbindelse med selve indsprøjtningen (infusionen):
 • Hvis du får alvorlige tilbagevendende bivirkninger, stoppes behandlingen med Rybrevant.

Lungesygdom

 • Hvis du pludselig får åndenød, hoste og feber, kan det være tegn på lungebetændelse, og behandlingen afbrydes.
 • Behandlingen med Rybrevant stoppes helt, hvis du får vedvarende lungebetændelse eller anden alvorlig lungesygdom.

Hudreaktioner

 • Du skal undgå at få sollys på huden ved at begrænse dit ophold i solen, dække huden med tøj og bruge solcreme under behandlingen og i 2 måneder efter afsluttet behandling med Rybrevant.
 • Hvis du får hudreaktioner, vil lægen give dig creme med binyrebarkhormon.
 • Hvis du udvikler alvorligt hududslæt, vil du straks blive henvist til en hudlæge, og behandlingen med Rybrevant vil blive afbrudt midlertidigt eller permanent.

Øjenproblemer

 • Hvis du får problemer med synet eller øjensmerter, skal du kontakte din læge, som straks vil henvise dig til en øjenlæge. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du straks stoppe med at bruge dem, indtil symptomerne er vurderet af læge og/eller øjenlæge.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedrørende behandling af patienter med moderat til meget dårligt fungerende lever. Derfor vil der ved behandling med Rybrevant blive holdt ekstra øje med bivirkninger, og dosis vil eventuelt blive justeret.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du bør ikke vaccineres med levende, svækkede vacciner under behandlingen med Rybrevant.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder: I indlægssedlen er anført, at kvinder i den fødedygtige alder tilrådes at anvende sikker prævention under og i 3 måneder efter afsluttet behandling med Rybrevant.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at binde sig til to specielle proteiner på kræftcellerne, så lungekræften enten spreder sig langsommere eller helt stopper med at sprede sig.
 • Halveringstiden () i blodet er cirka 15 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 350 mg amivantamab.

Hjælpestoffer

Andre:

Ethylendiamintetraeddikesyre : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
L-Histidinhydrochlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
L-Methionin : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg1 stk.13.483,35

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 22. feb. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI