Annonce

Sabrilex®


Producent: sanofi

Indeholder
Sabrilex® er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Vigabatrin

Anvendelse
 • Sabrilex® anvendes som supplement til igangværende forebyggende behandling af epilepsii de tilfælde, hvor behandling med ét lægemiddel ikke er tilstrækkeligt.

Recept på Sabrilex® må kun udskrives af speciallæger i børnesygdomme eller speciallæger i nervesystemet og dets sygdomme (neurologer).


Dosering

Findes som tabletter og granulat til oral opløsning (væske til at drikke).

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 g i døgnet.

  Vedligeholdelsesdosis. Justeres afhængig af virkningen. Højeste døgndosis er 3 g.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet stigende til 80-100 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.

  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-3 g i døgnet afhængig af legemsvægt.Bemærk:

 • Et afdelt granulat til oral opløsning opløses i vand, juice eller lignende umiddelbart før indtagelse.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Ledsmerter
Søvnighed, Uro og rastløshed
Synsforstyrrelser
Almindelige (1-10%)
Vægtøgning
Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Blodmangel
Aggressivitet, Depression, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Psykoser, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Tankeforstyrrelser, Ændring i hudens følesans
Hårtab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Besvær med at styre arme og ben
Sjældne (0,01-0,1%)
Selvmordsadfærd
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i synsnerven

Bevægeforstyrrelser, fx ufrivillige rykkende eller langsomme bevægelser, er set hos spædbørn i behandling med Sabrilex® (frekvens ukendt).Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
 • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.


Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet GABA i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 5-8 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) vigabatrin.

Granulat til oral opløsning. 1 afdelt granulat indeholder 500 mg vigabatrin.Særlige advarsler
 • Dosis skal nedsættes til ældre samt ved dårligt fungerende nyrer.
 • Ved enhver form for nyopståede synsproblemer skal man kontakte lægen, da opståede synsproblemer formentlig er varige, selv efter ophør med behandlingen.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Sabrilex® nedsætter virkningen af et andet epilepsimiddel (phenytoin), og større dosis af phenytoin kan derfor være nødvendigt ved kombinationsbehandling.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  filmovertrukne tabletter500 mg 100 stk. (blister) 528,30
  granulat til oral opløsning500 mg 50 stk. 490,10

Farvestoffer
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI