Annonce

Samsca


Producent: Otsuka Pharma

Indeholder
Samsca er et middel mod for lavt indhold af natrium i blodet.

Virksomme stoffer
Tolvaptan

Anvendelse

Samsca anvendes til behandling af for lavt indhold af natrium i blodet hos voksne med den specielle nyresygdom Schwartz-Bartters syndrom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Behandlingen indledes på sygehus.

Voksne

 • Sædvanligvis 15 mg 1 gang dagligt.
 • Dosis kan øges til 60 mg dagligt.Bemærk

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Tørst
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed
Blodtryksfald når man rejser sig
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Væskemangel
Hudkløe, Småblødninger i hud og slimhinder
Forhøjet kreatinin i blodet, Hyppig vandladning, Øget urinmængde
Ikke almindelige (0,1-1%)
Påvirkning af nyrerne
Ikke kendt
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Samsca bør ikke anvendes ved:

 • Nedsat urinproduktion
 • For højt indhold af natrium i blodet
 • Manglende fornemmelse for tørst.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal benytte sikker prævention under behandlingen. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker ved at øge udskillelsen af vand med urinen. Herved stiger indholdet af natrium i blodet.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 8 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 7,5 mg, 15 mg eller 30 mg tolvaptan.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

 • Tilstoppede urinveje eller forstørret prostata
 • Diabetes
 • Overfølsomhed over for mirtazapin (middel mod depression)
 • Mængden af salte i blodet skal kontrolleres jævnligt under behandlingen.
 • Ved tegn på påvirkning af leverens funktion, fx træthed, nedsat appetit, ubehag i øverste højre del af maven, mørk urin eller gulfarvning af huden (gulsot), bør du straks kontakte din læge.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet og bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse svampemidler (fluconazol, voriconazol), makrolider (antibiotika) og diltiazem (middel mod forhøjet blodtryk) kan øge virkningen af Samsca.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel), barbiturater (krampestillende) kan nedsætte virkningen af Samsca.
 • Samsca kan øge effekten af digoxin (hjertepræparat).
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Samsca og bør undgås.
 • Samsca bør ikke tages sammen med lægemidler med et højt indhold af natrium, da det kan betyde en for hurtig stigning af indholdet af natrium i blodet.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter7,5 mg
Pris i kr. 5.794,85
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 9.646,90
Pakning 10 stk. (blister) (Abacus)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 9.673,15
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter30 mg
Pris i kr. 10.431,75

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI