Annonce

Sandomigrin®


Producent: Novartis

Indeholder
Sandomigrin® er et middel mod migræne.

Virksomme stoffer
Pizotifen

Anvendelse

Sandomigrin® anvendes til forebyggelse af migræne.


Doseringsforslag
Findes som tabletter.

Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (0,5 mg) i døgnet, stigende med 1 tablet (0,5 mg) hver 3. dag til 3 tabletter (1,5 mg) i døgnet. Dosis kan tages på 1 gang i døgnet eller fordeles på 2-3 doser. Undertiden kan dosis yderligere øges gradvis til 6-9 tabletter (3-4,5 mg) i døgnet fordelt på 3 doser.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Vægtøgning, Øget appetit
Almindelige (1-10%)
Træthed
Kvalme, Mundtørhed
Sløvhed, Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Aggressivitet, Angst, Depression, Hallucinationer, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Væskeophobning i ansigtet
Allergiske reaktioner

Leverpåvirkning er blevet rapporteret under behandling med Sandomigrin®, men hyppigheden er ukendt.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
  • Virker ved at hæmme bestemte signalstoffer i hjernen, bl.a. serotonin, histamin og tryptamin, som frigøres under et migræneanfald.
  • Virker udelukkende forebyggende og har ingen effekt på et igangværende anfald. Virkningen kan indtræde så sent som efter 6 ugers behandling.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 0,5 mg pizotifen (som maleat). Særlige advarsler

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedtrapning af dosis bør ske langsomt.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Antihistaminer, clonidin (migrænemiddel), stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Sandomigrin®s sløvende virkning.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter0,5 mg
Pris i kr. 207,10

Farvestoffer
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI