Annonce

Segluromet, komb.


Producent: MSD

Indeholder
Segluromet er et middel mod diabetes type 2. Kombinationspræparat.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering og ved scanning med kontrast. Læs mere.

Virksomme stoffer
Ertugliflozin
Metformin

Anvendelse

Segluromet anvendes til behandling af:

 • Diabetes type 2, hvor det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres med metformin alene eller i kombination med andre midler mod diabetes sammen med diæt, vægttab og motion.

Segluromet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod diabetes.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Individuelt.
 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (2,5 mg/1.000 mg) 2 gange i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Dosis kan efter behov øges til højst 7,5 mg/1.000 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne skal tages sammen med et måltid for at nedsætte fordøjelsesbesvær.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, dog senest om aftenen på dagen for den glemte dosis.
  • Hvis dagen for den glemte dosis er gået, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Fordøjelsesbesvær
Svampeinfektion i skeden(og andre svampeinfektioner i kønsorganer hos kvinder)
Almindelige (1-10%)
Tørst
Smagsforstyrrelser
høj blodprocent
Lavt blodsukker*, Væskemangel, Ændringer i blodets fedtindhold
Betændelse i forhuden(som svampeinfektion - også andre svampeinfektioner i kønsorganer hos mænd), Forhøjet urinstof i blodet, Hyppig vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Syreophobning i blodet(diabetes)
Meget sjældne (under 0,01%)
Leverbetændelse, Leverpåvirkning
For meget mælkesyre i blodet, Vitaminmangel(B12-vitamin)
Ikke kendt
Alvorlig infektion i hud og bindevæv**

* Lavt blodsukker ses hyppigere ved samtidig behandling med andre midler mod diabetes type 2.

** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen med Segluromet, hvis du har fået Fourniers gangræn.

Hos patienter, som allerede har en høj risiko for amputation, har et andet lignende middel mod diabetes - canagliflozin - vist sig at øge risikoen for amputation af underekstremiteter, især tæerne. Tilsvarende er set for ertuglifluzin i en igangværende undersøgelse.


Bør ikke anvendes

Segluromet bør ikke anvendes ved:

 • Insulinkrævende diabetes type 1
 • Diabetisk koma
 • Diabetes ned syreophobning i blodet
 • Akut alkoholforgiftning
 • Indsprøjtning af iodholdige kontrastmidler ved fx røntgenundersøgelse
 • Alvorlige hjertesygdomme
 • Større operationer.

Der bør holdes pause i behandlingen med Segluromet ved:

 • Dehydrering
 • Alvorlige infektionssygdomme
 • Choktilstande.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.


Virkning

Ertugliflozin

 • Virker uafhængigt af insulin ved at hæmme det protein, som transporterer sukker tilbage til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Når dette protein hæmmes, øges udskillelsen af sukker i urinen, og blodsukkeret sænkes.
 • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 17 timer.

Metformin

 • Virker på flere måder, bl.a. ved at øge sukkerforbrændingen i musklerne og ved at øge cellernes følsomhed for insulin.
 • Den maksimale virkning indtræder først efter et par dages behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 2,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin
 • 7,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin.


Særlige advarsler
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på diabetes med syreophobning i blodet (diabetisk ketoacidose), fx:
  • Hurtigt vægttab
  • Kvalme og opkastning
  • Mavesmerter
  • Stor tørst
  • Vejrtrækningsproblemer
  • Forvirring
  • Usædvanlig træthed
  • Sødlig ånde
  • Sød eller metallisk smag i munden
  • Urin og sved, der lugter anderledes end normalt.   Behandlingen med Segluromet skal sandsynligvis stoppes.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter rutinemæssigt.
 • Ved visse tilstande med påvirkning af både blodtryk og væske-/blodbalance kan det midlertidigt være nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • Det er vigtigt at indtage rigelig væske under behandlingen. Du vil blive kontrolleret for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen. Brug af vanddrivende midler (diuretika) kan forværre dehydrering (væskebalancen).
 • Fodpleje:
  • Det er vigtigt, at du rutinemæssig får fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne.
  • Hvis du får rifter/sår, skal du omgående kontakte din læge, så du kan få behandling for at forebygge infektion og større sår, herunder diabetisk fodsår.
  • Hvis du tidligere har fået amputation, vil lægen følge dig nøje eller evt. stoppe behandlingen med Segluromet.
 • Ved anvendelse af visse analysemetoder, vil en urinprøve fejlagtigt vise indhold af glucose (sukker) på grund af Segluromets virkningsmekanisme.
 • Behandlingen med Segluromet vil blive afbrudt ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der vil blive taget blodprøver til kontrol for såkaldte ketonstoffer i blodet.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Segluromet kan øge virkningen af vanddrivende midler (diuretika).
 • Ved samtidig behandling med andre diabetesmidler kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af disse for at undgå for lavt blodsukker.
 • Samtidig brug af en række lægemidler, fx rifampicin (antibiotikum), kan nedsætte virkningen af Segluromet.
 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (visse beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • ACE-hæmmere (middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt) kan nedsætte blodsukkeret, og en justering af dosis af Segluromet kan derfor være nødvendig.
 • Binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Segluromet.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5+1000 mg
Pris i kr. 433,60
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5+1000 mg
Pris i kr. 433,60
Pakning 196 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2,5+1000 mg
Pris i kr. 1.475,60
Pakning 196 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5+1000 mg
Pris i kr. 1.475,60Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI