Annonce

Selexid® pulver til injektionsvæske, opl.


Producent: Karo Pharma

Indeholder
Selexid® er et antibiotikum. Penicillin.

Virksomme stoffer
Mecillinam

Anvendelse

Selexid® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af denne type penicillin, fx visse urinvejsinfektioner, der ikke kan behandles med sulfonamider eller ampicillin.

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indgives i en muskel eller en blodåre.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Voksne
  • Sædvanligvis 400 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn
  • 20-40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
  • Ved alvorlige infektioner kan større doser anvendes.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme
Svampeinfektion i skeden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter, Tyktarmsbetændelse pga. Clostridioides difficile
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverpåvirkning
Svimmelhed
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader

Bør ikke anvendes

Selexid® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for penicilliner.

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for andre bakteriearter end almindeligt penicillin.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 70 minutter.


Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g mecillinam.Særlige advarsler
 • Ved svær overfølsomhed for andre antibiotika, som fx cefalosporiner og carbapenemer, pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Ved porfyri, som er en sjælden arvelig stofskiftesygdom, er der risiko for akutte anfald af porfyri.
 • Selexid® kan medføre carnitinmangel, og det er alvorligt hos personer med visse genetiske forandringer, som ses hyppigt hos færinger. Symptomer på carnitinmangel omfatter muskelsmerter, træthed og forvirring.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Probenecid (middel mod urinsyregigt) kan forstærke virkningen af Selexid®.
 • Andre typer antibiotika (fx makrolider og tetracyclin) nedsætter virkningen af Selexid®.
 • Samtidig behandling med allopurinol (middel mod urinsyregigt) øger risikoen for overfølsomhedsreaktioner.
 • Samtidig brug af fx valproat (middel mod epilepsi)) bør undgås pga. risiko for tab af det vitaminlignende stof carnitin, som er nødvendigt for en normal fedtforbrænding.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til injektionsvæske, opl.1 g
Pris i kr. 194,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI