Annonce

Silocalm


Producent: Unimedic Pharma

Indeholder
Silocalm er et epilepsimiddel (benzodiazepin).

Virksomme stoffer
Clobazam

Anvendelse

Silocalm anvendes

 • i den forebyggende behandling af visse former for epilepsi.

Doseringsforslag

Findes som oral suspension (væske til at drikke).

 • Voksne
  • Sædvanligvis 10-80 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  • Bemærk: Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Børn
  • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 5 mg i døgnet.

   Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 2-6 år. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 1 måned-2 år. Anvendes kun i helt særlige tilfælde. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Langsom øgning af dosis højst hver 5. dag
  • Forsigtighed ved dosisøgning.

Bemærk:

 • Forsigtighed ved skift til/fra tabletbehandling, da der ved indtagelse af Silocam oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af tilsvarende midler som tabletter.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Tilvænning
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Blodtryksfald når man rejser sig
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Talebesvær, Uro og rastløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Angst, Faldtendens, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Ikke kendt
Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur
Nedsat vejrtrækning
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Gangforstyrrelser, Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
Dobbeltsyn, Ufrivillige øjenbevægelser

Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes.


Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-4 timer.
 • Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 36 timer (clobazam) og ca. 79 timer (N-desmethylclobazam). Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 døgn.


Lægemiddelformer

Oral suspension. 1 ml indeholder 1 mg clobazam.Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved muskelsvaghed og til ældre.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Silocalm.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Silocalm.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidig indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 150 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke oral suspension1 mg/ml
Pris i kr. 1.125,50Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI