Annonce

Sogroya®

H01AC07

Sogroya® er et vækstfremmende middel. Væksthormon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sogroya® anvendes til behandling af voksne med mangel på væksthormon.

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Voksne

Startdosis 1,5 - 4,0 mg 1 gang om ugen

Dosis kan gradvis øges til højst 8 mg om ugen.

Bemærk:

 • Dosis gives subkutant (under huden) i maven eller på låret.
 • Der kan forekomme ændringer i underhudens fedtindhold på indstiksstedet. Du skal derfor ændre indstikssted fra gang til gang.
 • Glemt dosis:
  • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt inden for 3 dage, derefter følger du den sædvanlige doseringsplan.
  • Ved mere end 3 dage, skal den glemte dosis springes over, og den næste dosis skal tages på den planlagte dag.
  • Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat stofskifte.
Kraftesløshed, Træthed.
Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Dårligt fungerende binyrebark, Forhøjet blodsukker.
Ledsmerter, Muskelsmerter, Muskelstivhed.
Ændring i hudens følesans.
Hududslæt.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ledstivhed.
Smerter og føleforstyrrelser i hånden.

Bør ikke anvendes

Sogroya® bør ikke anvendes ved visse former for kræft og ved alvorlig akut sygdom.

Særlige advarsler

 • Midlet kan nedsætte indholdet af binyrebarkhormon i blodet, hvilket kan have betydning, hvis du i forvejen lider af for lavt niveau af binyrebarkhormon eller er i behandling med tilskud af binyrebarkhormon.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved diabetes og ved øget tryk i kraniet.
 • Dosis skal evt. justeres, hvis du er i behandling med stofskiftehormon (thyroideahormon).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Det kan være nødvendigt med højere doser af Sogroya® ved samtidig behandling med østrogen (kvindeligt kønshormon).
 • Hvis du er i behandling med østrogen som tabletter, kan du med fordel skifte til østrogen som plaster eller vagitorier.
 • Binyrebarkhormoner kan modvirke effekten af Sogroya®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at stimulere væksten. Herudover påvirker væksthormon mange stofskifteprocesser, bl.a. reduceres fedtmængden, sukkerforbrændingen nedsættes, og muskelmassen øges.
 • Sogroya® er et kunstigt fremstillet middel, som er identisk med det naturlige væksthormon, som produceres i hypofysen.
 • Halveringstiden I blodet () er 2-3 dage efter indsprøjtning under huden.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Se medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Penne, som ikke er taget i brug
  • Opbevares i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Ibrugtagne penne:
  • Kan opbevares med påsat hætte højst 6 uger i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
 • Før eller efter ibrugtagning, hvis opbevaring i køleskab ikke er mulig
  • Kan opbevares midlertidigt ved højst 30⁰C i sammenlagt højst 72 timer (3 døgn).
  • Penne kasseres efter mere end i alt 72 timers opbevaring uden for køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen (1,5 ml) indeholder 10 mg somapacitan.

Hjælpestoffer

Andre:

Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml
Mannitol (E421) : injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml
Poloxamer 188 : injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml1,5 ml8.920,95

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm. x

Uden beskyttelseshætte

Revisionsdato

fr. 17. sep. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI